Hợp tác nghiên cứu

17/09/2020

Viện Nghiên cứu kinh doanh đang triển khai nhiều đề tài nghiên cứu hàn lâm trong các lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, Kinh tế vĩ mô, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch, Thống kê kinh tế, Kinh tế lượng.
Viện Nghiên cứu Kinh doanh đang thực hiện nhiều đề tài và đang phối hợp với nhiều trường Đại học và các giáo sư đăng ký các nguồn kinh phí từ các Quỹ tài trợ nghiên cứu quốc tế, quốc gia, các đề tài cấp quốc gia như Nafosted, cấp Bộ và ngang Bộ cũng như cấp Tỉnh/TP.
Viện Nghiên cứu kinh doanh trân trọng kính mời quý thầy cô tham gia cộng tác nghiên cứu với chúng tôi để triển khai các dự án nghiên cứu tại Viện.
Viện Nghiên cứu kinh doanh luôn mở rộng cửa hợp tác đối với các nhà khoa học, các thầy cô, các nghiên cứu sinh và các bạn trẻ có tâm huyết, có đam mê ở các trường đại học ở nước ngoài và trong nước tham gia các dự án nghiên cứu cùng với chúng tôi nhằm mục tiêu công bố ở các tạp chí quốc tế có uy tín. Chúng tôi có đội ngũ nhà nghiên cứu có kinh nghiệm, tâm huyết và sẵn sàng đào tạo các bạn trẻ tham gia nghiên cứu.
Chúng tôi có đội ngũ các nghiên cứu viên tại Viện, các nhà khoa học, và các đối tác có quan hệ hợp tác nghiên cứu là các giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, kinh doanh quốc tế, thống kê kinh tế, kinh tế lượng từ các trường Đại học lớn trên thế giới. Các thầy cô rất nhiệt tình trong việc hỗ trợ đẩy mạnh phát triển nghiên cứu hàn lâm và công bố quốc tế trong lĩnh vực kinh tế trong nước nói chung và tại Viện Nghiên cứu kinh doanh nói riêng.
Viện Nghiên cứu kinh doanh mong muốn tạo một địa chỉ cho các thầy cô là các giảng viên ở các trường đại học ở nước ngoài kết nối với Việt Nam và hỗ trợ, phối hợp với các giảng viên trong nước. Chúng tôi mong muốn tạo một môi trường học thuật cho các thầy cô đóng góp và cống hiến cho khoa học Việt Nam.
Ngoài các nguồn tài trợ từ các Quỹ Quốc tế, cấp Quốc gia Nafosted, cấp Bộ, cấp Tỉnh/TP, thì đối với các nghiên cứu tổ chức và triển khai hợp tác với Viện Nghiên cứu kinh doanh, UEH có chính sách tài trợ hấp dẫn cho các dự án nghiên cứu có sự tham gia cộng tác của các giảng viên nước ngoài và trong nước. 

Chúng tôi luôn luôn sẵn lòng hợp tác với tất cả mọi người trong nghiên cứu khoa học.

Vui lòng liên hệ với Viện NCKD thông qua email ibr@ueh.edu.vn để trao đổi thảo luận về một phương thức hợp tác nghiên cứu phù hợp.

Chúng tôi sẵn lòng đồng hành cùng các nhà khoa học trên các phương thức sau.

1. Là thành viên tham gia các dự án mà chúng tôi đang thực hiện.

2. Phối hợp để cùng tìm kiếm tài trợ và triển khai nghiên cứu các đề tài, các chủ đề mà các nhà khoa học, các thầy cô, các nghiên cứu sinh đang ấp ủ.

 

Tin mới