Chương Trình Nâng Cao Năng Lực Công bố Quốc tế “Research Capacity Enhancement Program”

25/12/2019

Chương Trình Nâng Cao Năng Lực Công bố Nghiên Cứu “Research Capacity Enhancement Program

Chương trình  “Research Capacity Enhancement Program” được mở ra với mục tiêu chia sẻ và giúp nâng cao tiềm lực, khả năng nghiên cứu của các nhà nghiên cứu học thuật trong và ngoài nước để nâng cao năng lực công bố trên các tạp chí quốc tế. Bên cạnh đó, định hướng của chương trình sẽ giúp các nhà nghiên cứu sau khi tham dự sẽ có cơ hội nâng cao những nghiên cứu của mình và được công bố trên các tạp chí ISI/Scopus danh tiếng và có uy tín trên thế giới.

Hội đồng khoa học của chương trình bao gồm nhiều Giáo sư từ các trường đại học danh tiếng, là những học giả nhà nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh. Nhiều người là Tổng biên tập, Hội đồng biên tập các tạp chí khoa học hàng đầu.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh tài trợ toàn bộ Kinh phí của chương trình này cho các tác giả tham gia cộng tác nghiên cứu với Viện.

Chương trình sẽ được diễn ra bao gồm các giai đoạn sau:

  • Giai đoạn 1: Nhận góp ý và nâng cấp bản thảo nghiên cứu

1. Các tác giả tham gia chương trình; vui lòng gửi bản dự thảo bài nghiên cứu tới chương trình theo email ibr@ueh.edu.vn

2. IBR sàng lọc và sẽ gửi bản thảo tới Hội đồng khoa học của chương trình gồm các giáo sư và Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập các tạp chí lớn để đọc và có góp ý nâng cấp bài báo khoa học

3. Các tác giả chỉnh sửa lại bài nghiên cứu theo góp ý của Hội đồng khoa học. Viện Nghiên cứu Kinh doanh sẽ hỗ trợ đồng hành cùng tác giả chỉnh sửa bài báo khoa học đạt chuẩn công bố

4. Viện NCKD hỗ trợ thêm về xử lý dữ liệu để kiểm tra và tạo tính bền vững của kết quả (robustness) giúp cho chất lượng bài báo tốt hơn.

  • Giai đoạn 2:  Nâng cấp bài báo

1. Viện NCKD sẽ gửi bài báo tới một học giả có chuyên môn sâu trong lĩnh vực bài báo để lấy ý kiến nâng cấp và hỗ trợ nâng cấp.

2. Viện Nghiên cứu Kinh doanh sẽ gửi bài báo edit tiếng Anh bởi các Công ty dịch vụ Editing chuyên nghiệp.  

  • Giai đoạn 3: Công bố trên các tạp chí khoa học.

1. Viện Nghiên cứu Kinh doanh sẽ hỗ trợ cùng tác giả trong việc nộp tạp chí khoa học

2. Viện Nghiên cứu Kinh doanh sẽ hỗ trợ đồng hành cùng tác giả chỉnh sửa lại theo yêu cầu của phản biện, tổng biên tập tạp chí.

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ qua địa chỉ dưới đây:

Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR) – Đại học Kinh tế TP. HCM

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

SĐT: (+84) 28 38257364

Email: ibr@ueh.edu.vn

Tin, bài: Viện Nghiên cứu kinh doanh - UEH