Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh tham dự hội thảo “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tại Đà Nẵng

18/08/2022

Ngày 5/8, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Thành ủy Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án cùng các đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đồng chủ trì Hội thảo.

Triển khai thực hiện chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Bộ Chính trị giao Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương xây dựng Đề án "Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

GS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, thành viên Thường trực Ban biên tập đề án, Thành viên Đề tài khoa học cấp nhà nước “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã tham dự và phát biểu tại hội thảo này. Việc tham dự hội thảo cũng là một trong những định hướng chiến lược quan trọng của Viện Nghiên cứu Kinh doanh, phát triển nghiên cứu hàn lâm song song với nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu chính sách với các ảnh hưởng xã hội rộng lớn. 

Tại Hội thảo, các diễn giả trong nước và quốc tế đã trao đổi, thảo luận và đưa ra những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đặt ra từ quá trình CNH, HĐH đất nước nói chung, vấn đề phát triển các ngành dịch vụ mới nói riêng theo hướng cơ cấu lại các ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số...Hội thảo nhằm cung cấp thêm các luận cứ khoa học, cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất về chủ trương, mô hình, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam góp phần phục vụ xây dựng Đề án.