Viện Nghiên cứu Kinh doanh đồng tổ chức Workshop online: "Vai trò của nhà nước đối với thị trường tài chính"

18/10/2021

Tối ngày 17/10/2021, Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR) cùng với trường Đại học Bình Dương đồng tổ chức buổi Workshop online về “Vai trò của nhà nước đối với thị trường tài chính”.

Chủ trì buổi Workshop là GS.TS. Võ Xuân Vinh cùng với sự tham gia của các quý Thầy/Cô, học giả và các Anh/Chị nghiên cứu. 

Buổi Workshop sẽ trình bày 2 chủ đề chính sau:

Chủ đề 1: Vai trò quản lý thị trường tài chính của chính phủ: Bài học từ khủng hoảng tài chính.