Ban chỉ đạo và Ban điều hành Chương trình hợp tác quốc tế với Đại học Leicester

06/10/2021

Ban chỉ đạo 

GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Trưởng ban

Ban điều hành:

  1. PGS.TS. Hồ Viết Tiến, Viện trưởng viện Đào tạo Sau đại học, Trưởng ban;
  2. GS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng viện Nghiên cứu kinh doanh, Thành viên;
  3. TS. Trần Mai Đông, Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Thành viên;
  4. GS.TS. Sử Đình Thành, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Thành viên;
  5. TS. Ngô Quang Huân, Trưởng khoa Quản trị, Thành viên;
  6. TS. Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên khoa Ngân hàng, Thành viên.