Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học: "Quan điểm, định hướng, giải pháp phát triển Kinh tế số ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

24/06/2024

Nối tiếp sự thành công của Hội thảo khoa học: “Thực trạng phát triển kinh tế số tại Việt Nam” được tổ chức vào 29/3/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp cùng Trường Đại học Bình Dương tổ chức Hội thảo “Quan điểm, định hướng, giải pháp phát triển Kinh tế số ở Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tại Trường Đại học Bình Dương - Số 504 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương vào lúc 8g00 ngày 28 tháng 6 năm 2024.

 

 

Hội thảo tập trung Hội thảo tập trung thảo luận về đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp, đặc biệt là các giải pháp về thể chế, nhằm phát triển kinh tế số ở Việt Nam đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2045. Các báo cáo khoa học tại hội thảo xoay quanh những chủ đề chính như: quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế số, vai trò của kinh tế số trong phát triển xã hội và cơ cấu nền kinh tế quốc dân, cũng như đầu tư phát triển trọng điểm và đẩy mạnh xã hội hóa kinh tế số. Ngoài ra, hội thảo cũng thảo luận về vai trò của kinh tế số trong phát triển bền vững, quan điểm bảo hộ doanh nghiệp trong nước trước cạnh tranh quốc tế, chính sách đối với doanh nghiệp Việt Nam và mức độ sở hữu của doanh nghiệp nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, các vấn đề về vai trò của kinh tế số đối với an ninh và chủ quyền quốc gia, mức độ ưu tiên phát triển kinh tế số so với các ngành kinh tế khác, cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế số và các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế số ở Việt Nam, bao gồm giải pháp về nhân sự, tổ chức triển khai và đảm bảo an toàn an ninh thông tin, cũng được đưa ra bàn luận.

Hội thảo được xem là sự kiện học thuật quan trọng và cơ hội không thể bỏ lỡ cho những ai quan tâm đến xu hướng kinh tế số và tương lai phát triển của Việt Nam. Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu và những nhà nghiên cứu uy tín trong lĩnh vực, hội thảo hứa hẹn sẽ mang lại những cơ hội học hỏi, thảo luận sâu sắc góp phần tích cực vào việc thúc đẩy sự phải triển vượt bậc của nền kinh tế số trong nước.

Tin bài: Viện Nghiên cứu kinh doanh