Giáo sư kinh tế hàng đầu đến thăm và làm viêc tai Viện Nghiên cứu Kinh doanh

10/12/2022

Từ ngày 4/12/2022 đến ngày 9/12/2022, Viện Nghiên cứu Kinh doanh hân hạnh được đón tiếp Giáo sư Jonathan Batten – Giáo sư Tài chính Đại học RMIT Melbourne, Australia đến thăm và nghiên cứu tại Viện.

Giáo sư Jonathan Batten là thành viên hội đồng khoa học của Viện Nghiên cứu Kinh doanh (Viện NCKD) từ những ngày đầu thành lập. Ông là người gợi ý và đề xuất triển khai cho các nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu kinh doanh cũng như trực tiếp tham gia góp ý, chỉnh sửa để các nghiên cứu được công bố ở các tạp chí khoa học có uy tín. Ông cũng là người trực tiếp tham gia hỗ trợ và chủ trì các hội thảo khoa học của Viện nghiên cứu kinh doanh như Hội thảo ICBF International Conference on Business and Finance và các workshop/seminar khác.

Trong thời gian làm việc tại Viện, ông cũng gặp gỡ, trao đổi, góp ý và chia sẻ kinh nghiệm với các nghiên cứu sinh của UEH và các chương trình liên kết quốc tế tại UEH. Ông cũng gặp gỡ và góp ý hoàn thiện cho các nghiên cứu viên của Viện NCKD.

Trong thời gian qua, với sự tham gia của các nhà khoa học hàng đầu thế giới cũng như sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UEH, Viện NCKD đã chủ trì triển khai nhiều nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và ảnh hưởng cộng đồng lớn. Nhiều nghiên cứu của Viện được công bố ở các tạp chí khoa học có uy tín, có thứ hạng cao. Đặc biệt hơn nữa, nhiều nhà nghiên cứu trẻ, nhiều nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu tại Viện có các công bố ở các tạp chí uy tín, xếp hạng cao.

Viện nghiên cứu Kinh doanh thường xuyên tổ chức các hoạt động khoa học để các nhà khoa học gặp gỡ, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau với mục tiêu hướng tới các công bố có chất lượng cao trên các tạp chí khoa học có uy tín. Viện NCKD cũng luôn chào đón các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trẻ, các nghiên cứu sinh tham gia nghiên cứu tại Viện.

Ngoài ra, Viện cũng là đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện nhiều nghiên cứu có ảnh hưởng xã hội lớn như các đề tài cấp nhà nước. Đặc biệt, đề tài Công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà Viện tham gia với tư cách là thành viên nghiên cứu chủ chốt, thành viên thường trực tổ biên tập vừa được hiện thực bằng Nghị quyết đầu tiên về Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

(Link bài viết: Nghị quyết 29-NQ/TW về tiếp tục đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước đến năm 2030)

Hiện nay, Viện đang chủ trì thực hiện đề tài “Phát triển kinh tế số: Định hướng và giải pháp chính sách” nhằm mục tiêu cho xây dựng văn kiện đại hội Đảng khóa XIV.

Vài nét về Giáo sư Jonathan Batten. Giáo sư Jonathan Batten hiện đang là Giáo sư tại Trường Đại học RMIT, Australia. Ông từng giữ chức Chủ tịch CIMB-UUM về Tài chính Ngân hàng tại Đại học Utara Malaysia, đồng thời là Giáo sư tại Đại học Khoa học & Công nghệ Hồng Kông và Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc. Ông đang là Tổng biên tập của nhiều tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, bao gồm Journal of International Financial Markets, Institutions & Money và Finance Research Letters.

(Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh)

—------------------

Thông tin liên hệ:

Viện Nghiên cứu Kinh doanh - UEH

Địa chỉ: Phòng A1.07, 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Email: vnckd@ueh.edu.vn

Hotline: 028 3825 7364