Hoạt động nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Kinh doanh

30/03/2021

Triển khai thực hiện các nghiên cứu có ảnh hưởng cao đối với xã hội

Là một đơn vị đang hoạt động theo đề án phát triển thành viện nghiên cứu xuất sắc của UEH, Viện Nghiên cứu Kinh doanh luôn đặc biệt chú trọng hoạt động nghiên cứu và xem đây là ưu tiên hàng đầu của mình. Các hoạt động nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng được thực hiện dựa trên đặt hàng hoặc tài trợ từ các Cơ quan cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở. Nhằm tạo ra các nghiên cứu có tính ảnh hưởng cao, Viện đang nỗ lực thúc đẩy nghiên cứu học thuật toàn cầu hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, chuyển giao và ứng dụng các kết quả khoa học lý thuyết vào thực tiễn để giải quyết tình hình kinh tế tài chính và phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh đang không ngừng phấn đấu để trở thành một trong những cơ sở nghiên cứu hàng đầu về kinh tế và kinh doanh trong những năm tới. Với đội ngũ nghiên cứu là các nhà khoa học có chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn trong nhiều lĩnh vực cùng với sự tham gia, hợp tác từ mạng lưới các nhà khoa học là các Giáo sư hàng đầu trong và ngoài nước, Viện Nghiên cứu Kinh doanh tự hào là một trong những đơn vị quen thuộc được xuất hiện trên các tạp chí quốc tế uy tín. Các hoạt động nghiên cứu của Viện vô cùng đa dạng: từ viết các bài báo khoa học, thực hiện các đề tài cấp bộ, cấp tỉnh, đến biên tập các chuỗi sách chuyên khảo và nghiên cứu thường niên. Trong đó, Viện đóng vai trò chủ trì thành lập các nhóm nghiên cứu để thực hiện các đề tài với nhiều lĩnh vực như: tài chính ngân hàng, kinh tế năng lượng, kinh tế xã hội, kinh tế số, chuyển đổi số...

Viện Nghiên cứu Kinh doanh là đơn vị uy tín chủ trì tổ chức hội thảo ICBF - quy tụ nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu uy tín từ các Trường Đại học nổi tiếng trên thế giới. Các nghiên cứu được xét duyệt trong hội thảo sẽ có cơ hội được công bố trên các tạp chí lớn và uy tín thuộc danh mục ISI/ SCOPUS. Bên cạnh đó Viện cũng thường xuyên tổ chức các buổi seminar, workshop nhằm tạo môi trường cho các học giả trao đổi, thảo luận và chia sẻ kiến thức chuyên môn nâng cao trình độ, chất lượng bài báo khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu. Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu Kinh doanh cũng tự hào là một trong những đơn vị quen thuộc được xuất hiện trên các tạp chí quốc tế uy tín như Scopus, ISI, đồng thời đảm nhận thực hiện biên tập chuỗi sách chuyên khảo, chủ trì xuất bản kỷ yếu hội thảo.

Nghiên cứu hàn lâm

Hoạt động nghiên cứu hàn lâm của Viện từ ngày thành lập đến nay đã khẳng định được uy tín và địa vị học thuật của mình đối với các tổ chức học thuật, nhà khoa học trong và ngoài nước. Viện có nhiều nghiên cứu được công bố ở các tạp chí khoa học thứ hạng cao (hạng A*, A) và có hệ số Impact Factor cao. 

Chúng tôi hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước để thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh tế và hỗ trợ các học giả đẩy mạnh công bố quốc tế. Nhờ sự hợp tác sâu rộng giữa các nhà nghiên cứu có chuyên môn cao và nguồn tài trợ đa dạng, Viện Nghiên cứu Kinh doanh hàng năm thực hiện thành công nhiều dự án nghiên cứu với hơn 50 công trình do các nhóm nghiên cứu của Viện thực hiện, được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI hoặc Scopus. 

Viện Nghiên cứu Kinh doanh thường xuyên chủ trì thực hiện các đề tài tiềm năng, đề tài nghiên cứu cơ bản, và phối hợp với nhiều trường Đại học, các giáo sư thực hiện các đề tài nghiên cứu cấp tỉnh, cấp bộ, cấp quốc gia, và quốc tế. Các đề tài này được đặt hàng và tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Bộ Giáo dục và Đào tạo, và các quỹ quốc tế khác.

Nghiên cứu ứng dụng

Bên cạnh nghiên cứu hàn lâm, Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã và đang từng bước mở rộng và phát triển hoạt động nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Các hoạt động nghiên cứu ứng dụng chính của Viện bao gồm:

  • Tư vấn, tham mưu giải pháp chính sách kinh tế, nghiên cứu các vấn đề kinh tế - kinh doanh phục vụ cho việc thiết lập chính sách cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
  • Tư vấn, nghiên cứu mô hình tổ chức các hoạt động, đưa ra các giải pháp định hướng chiến lược trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội cho các cơ quan ban ngành thuộc tỉnh, thành phố nhằm tái cấu trúc lại mô hình hoạt động, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh luôn chào đón và hoan nghênh những nhà khoa học có đam mê nghiên cứu từ nhiều chuyên ngành, quốc gia và khu vực khác nhau. Các nghiên cứu viên không chỉ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đa dạng, mà còn được liên tục đào tạo để nâng cao kiến thức và kĩ năng nghiên cứu. Các hoạt động nghiên cứu của Viện luôn hướng đến mục tiêu chung: tạo ra những sản phẩm khoa học không chỉ có ích cho cơ sở lý thuyết và còn đem đến những giá trị nhất định cho cộng đồng.