Họp Hội đồng Tư vấn tuyển chọn đề tài nghiên cứu phát triển hạ tầng kinh tế tỉnh Hà Tĩnh

23/05/2024

Chiều ngày 23/05/2024, tại hội trường Sở Khoa học và Công Nghệ (Sở KH&CN) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi họp Hội đồng Tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học - Công nghệ cấp tỉnh đề tài “Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn phát triển hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.