Mời nộp bài cho tạp chí Scopus uy tín – Journal for Global Business Advancement (JGBA)

10/05/2020

Với chủ đề “Kinh doanh quốc tế và Tài chính trong thời đại số hóa và thông tin” (International Business and Finance in the Information and Digital Age), tạp chí JGBA hướng đến các chủ đề nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh và tài chính. Theo đó, chủ đề chính có cân nhắc đến bối cảnh chung mang tính toàn cầu về sự bùng nổ thông tin và tiến bộ trong thời đại số, từ đó ảnh hưởng đến sự thay đổi về cấu trúc doanh nghiệp khắp nơi trên thế giới. JGBA là một tạp chí chuyên nghiệp và có uy tín, theo đó tất cả các bài báo tham gia đều phải trải qua quy trình bình duyệt kỹ càng. Bên cạnh đó, GS.TS. Võ Xuân Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh – UEH vinh dự là Guest Editor thực hiện biên tập số đặc biệt này. Số đặc biệt là cơ hội để các thầy cô và các anh chị Nghiên cứu viên nói chung và UEH nói riêng được công bố bài nghiên cứu trên tạp chí Scopus uy tín.

Kính mời các thầy cô và nghiên cứu viên quan tâm và gửi bài về cho tạp chí và chú ý những mốc thời gian bên dưới:

Nộp bản thảo: 20 September, 2020

Thông báo cho tác giả: 20 December, 2020

Bản nghiên cứu hoàn chỉnh: 20 February, 2021

Thông tin thêm về tạp chí vui lòng tham khảo link tại đây! 

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh – UEH.