Phát triển nghề nghiệp & cựu sinh viên

24/01/2024

1. THÚC ĐẨY SỰ NGHIỆP

Tìm hiểu thêm về Văn phòng Phát triển Nghề nghiệp Sau đại học (GSCDO)

Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia tại Văn phòng Phát triển Nghề nghiệp Sau đại học (GSCDO) tận tâm hỗ trợ bạn trên hành trình sự nghiệp.

GSCDO tổ chức các buổi hội thảo nghề nghiệp như quy tắc ứng xử chuyên nghiệp, mạng lưới giao tiếp, cách viết CV và chuẩn bị phỏng vấn để giúp bạn đáp ứng những yêu cầu cao của nhà tuyển dụng và trở nên nổi bật giữa những đối thủ cạnh tranh.

Với mạng lưới kết nối rộng rãi trong ngành, các cố vấn nghề nghiệp của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn tìm kiếm vị trí lý tưởng, khởi nghiệp hoặc chuyển đổi hướng đi sự nghiệp. Sự hợp tác này sẽ bắt đầu từ khi bạn nhập học và kéo dài sau khi bạn tốt nghiệp.

2. XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI TOÀN CẦU

Tìm hiểu thêm về mạng lưới cựu sinh viên của chúng tôi

Sau khi hoàn thành chương trình học, bạn sẽ trở thành một phần của cộng đồng sinh viên gắn kết sôi nổi với hơn 62.000 cựu sinh viên NBS và 286.000 cựu sinh viên của NTU trên toàn thế giới. Ngoài ra, bạn cũng sẽ trở thành một phần của mạng lưới cựu sinh viên UEH, với hơn 240.000 cựu sinh viên.

Cộng đồng toàn cầu gắn kết, vững chắc này giúp người học tiếp cận với mạng lưới các chuyên gia, mở ra cánh cửa phát triển nghề nghiệp và kinh doanh.

English: https://www.ntu.edu.sg/business/admissions/graduate-studies/ntu-imba/career-development-and-alumni