Quy trình nộp đơn

24/01/2024

QUY TRÌNH NỘP ĐƠN
Chỉ những hồ sơ hoàn chỉnh được nộp trước hạn mới được đánh giá. Một hồ sơ đăng ký được coi là hoàn chỉnh khi chúng tôi nhận được tất cả các tài liệu hỗ trợ, thông tin và phí đăng ký.

Bất kỳ thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào do bạn cung cấp cho Trường Đại học hoặc thiếu thông tin quan trọng sẽ khiến đơn đăng ký không hợp lệ. Sinh viên được nhận vào học dựa trên cơ sở thông tin như vậy có thể phải chịu các biện pháp kỷ luật và có thể dẫn đến chấm dứt quyền tham gia của sinh viên do Trường quyết định.

BẮT ĐẦU VỚI 6 BƯỚC ĐƠN GIẢN

1: Tạo Hồ Sơ Trực Tuyến Trên Hệ Thống Nộp Hồ Sơ Trực Tuyến của Chúng Tôi

Đăng ký dự tuyển thông qua hệ thống nộp hồ sơ trực tuyến của chúng tôi. Sau khi đã gửi đơn đăng ký, ứng viên cũng có thể đăng nhập vào hệ thống để kiểm tra trạng thái của đơn đăng ký. Đơn đăng ký của ứng viên nên thể hiện khả năng tư duy mạnh mẽ, sự phát triển trong sự nghiệp, thành tựu chuyên môn và khả năng hay tiềm năng lãnh đạo. Các câu hỏi trong bài luận là bắt buộc và ứng viên nên đảm bảo trình bày rõ ràng và đầy đủ ý tưởng nhưng không vượt quá giới hạn từ quy định khi viết bài luận.

2: Chuẩn Bị và Tải Lên Các Giấy Tờ Kèm Theo

Điền đơn đăng ký và tải lên các tài liệu sau:

CV hoặc Sơ yếu lý lịch:
Tài liệu tóm tắt không quá ba trang, mô tả ngắn gọn kinh nghiệm và thành tựu của bạn

Tài liệu Giáo dục
Bằng cấp/chứng chỉ và bảng điểm học tập của mỗi trường đại học đã tốt nghiệp (yêu cầu bản dịch tiếng Anh chính thức cho các chứng chỉ và bảng điểm không phải tiếng Anh)

Ảnh hộ chiếu
Ảnh màu (chụp trong vòng ba tháng gần đây) định dạng jpeg có độ phân giải cao.

Bảng điểm của bài thi EA (Executive Assessment)
Ứng viên có thể tải lên bản sao không chính thức hoặc bản sao của người dự thi nếu chưa có bảng điểm thi chính thức. Vui lòng thu xếp để gửi điểm thi chính thức cho Trường Kinh doanh Nanyang.

Các ứng viên chưa thi EA và TOEFL/IELTS vẫn có thể nộp đơn đăng ký và ghi rõ ngày thi trong đơn đăng ký trực tuyến.

Bảng điểm thi TOEFL hoặc IELTS
Ứng viên phải thi TOEFL hoặc IELTS nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ giảng dạy được sử dụng ở bậc đại học.

Thư giới thiệu
Ứng viên phải đề cử hai người giới thiệu trong đơn đăng ký trực tuyến. Sau khi đề cử, một đơn giới thiệu trực tuyến sẽ được gửi cho họ để hoàn thành.

Chứng chỉ thành viên chuyên nghiệp, nếu có.

3: Nộp Hồ Sơ và Phí Đăng Ký

Sau khi nộp đơn đăng ký, ứng viên sẽ được yêu cầu thanh toán lệ phí đăng ký là 108 đô la Singapore qua thẻ VISA hoặc Mastercard.

4: Tuyển Chọn Hồ Sơ
Sau khi hoàn tất việc đánh giá hồ sơ đăng ký, chúng tôi sẽ lựa chọn các ứng viên vào vòng phỏng vấn. Việc phỏng vấn sẽ chỉ dành cho ứng viên nhận được lời mời và sẽ được thông báo qua email nếu ứng viên được chọn.

Thông báo về danh sách các ứng viên được chọn để phỏng vấn sẽ sẽ được đưa ra sau thời hạn vòng nộp đơn đăng ký và không chỉ một lần duy nhất - các thông báo tiếp theo cũng sẽ được đưa ra khi cần thiết. Trong một số trường hợp, việc phỏng vấn ứng viên có thể diễn ra ngay trong vòng đó

5. Kiểm Tra Trạng Thái Hồ Sơ

Các ứng viên hoàn thành vòng phỏng vấn sẽ được chuyển sang vòng lựa chọn cuối cùng, trong đó Hội đồng Tuyển sinh sẽ họp để thảo luận và chọn ra các ứng viên được nhận vào học. Thông báo về các ứng viên trúng tuyển sẽ được văn phòng tuyển sinh gửi qua email từ văn phòng tuyển sinh.

Xin lưu ý rằng chỉ những ứng viên trúng tuyển mới nhận được thông báo. Ứng viên được khuyên nên kiểm tra trạng thái đơn đăng ký trên hệ thống đăng ký trực tuyến. Chúng tôi không thể xác nhận hoặc cung cấp thông tin qua điện thoại.

6: Chấp Nhận Thư Mời Nhập Học

Nếu nhận được thư mời nhập học qua email, ứng viên được yêu cầu phải hoàn thành việc chấp nhận thư mời trong thời gian quy định, nếu không, thư mời sẽ tự động hết hiệu lực. Để chấp nhận nhập học, ứng viên phải đóng lệ phí đăng ký không hoàn lại là 10.000 đô la Singapore, có thể khấu trừ từ tổng học phí phải thanh toán.

English: https://www.ntu.edu.sg/business/admissions/graduate-studies/ntu-imba/admissions