Tuyển sinh

24/01/2024

ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC:

  • Tốt nghiệp bậc Cử nhân trở lên từ một trường đại học uy tín
  • Có ít nhất ba (3) năm kinh nghiệm chuyên môn
  • Vượt qua Đánh giá dành cho các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc (EA) của NTU 
  • Điểm TOEFL > 100 IBT hoặc điểm IELTS > 6,5, nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ giảng dạy ở bậc đại học*

Chấp nhận kết quả của những bài kiểm tra sau nếu ứng viên tham gia kiểm tra chậm nhất là ngày 31/12/2023:

  • TOEFL iBT Phiên bản đặc biệt tại nhà
  • IELTS Indicator

THỜI GIAN NỘP HỌC:

                          Hạn nộp hồ sơ cho Khóa AY2024 - 25

   Vòng 1 Vòng 2 Vòng 3
Nộp hồ sơ trước 31/1 31/3 31/5
Quyết định phỏng vấn 16/2 16/4 17/6
Quyết định cuối cùng 8/3 10/5 12/7

Lưu ý: Mỗi năm học chỉ có một đợt tuyển sinh và chương trình học sẽ bắt đầu vào tháng 8.

ĐÁNH GIÁ DÀNH CHO CÁC CHUYÊN GIA CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (EA) 

Tại sao nên tham gia Đánh giá dành cho các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc?

Đánh giá dành cho các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc là một bài kiểm tra tiêu chuẩn được giới thiệu vào năm 2016 bởi Hội đồng thi GMAT (GMAC) dành cho các ứng viên có nhiều kinh nghiệm.

Chúng tôi hiểu rằng với vai trò là một người với công việc bận rộn, bạn cần phải cân đối giữa công việc, gia đình và các cam kết khác vậy nên thời gian chuẩn bị cho bài kiểm tra rất hạn chế. Đó là lý do tại sao bài thi EA được thiết kế nhằm đánh giá các kỹ năng cốt lõi và khả năng mà bạn đã tích lũy được từ kinh nghiệm chuyên môn, điều cần thiết để thành công khi theo học chương trình NTU IMBA.

Thông qua quá trình chuẩn bị và thực hiện bài kiểm tra, bạn sẽ sẵn sàng thích ứng với sự nghiêm ngặt của lớp học. Đồng thời, điều này cũng cho thấy bạn coi trọng việc học tập và trau dồi những kỹ năng mới, đây là những biểu hiện quan trọng cho trường thấy được sự cam kết và sẵn sàng tham gia chương trình của bạn.

Chuẩn bị cho Đánh giá dành cho các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc (EA)

Bài thi EA đánh giá khả năng tư duy bậc cao của bạn thông qua ba phần:

  1. Lý luận tích hợp (Integrated Reasoning)
  2. Lý luận lời nói (Verbal Reasoning)
  3. Lý luận định lượng (Quantitative Reasoning)

EA là một bài kiểm tra có tính xác thực và độ tin cậy cao, có liên quan đến các kỹ năng thực tế, nhằm đảm bảo duy trì chất lượng của học viên.

Dưới đây là bảng tóm tắt EA:

Dành cho        Các chuyên gia có kinh nghiệm làm việc
Độ dài        90 phút / 40 câu hỏi
Nội dung

Lý luận tích hợp

Lý luận lời nói

Lý luận định lượng

Mức độ chuẩn bị         Thấp (khuyến nghị 20 - 30 giờ)
Phạm vi chấm điểm         100 - 200
Phí đánh giá         350 USD 
Số lần đánh giá tối đa          2
Nơi thực hiện Trung tâm Pearson Vue (600+ trên toàn thế giới)

Hãy truy cập vào trang web của GMAC để xem các câu hỏi mẫu và bộ công cụ chuẩn bị cho bài thi EA tại đây.

Đọc về kinh nghiệm thi EA của các ứng viên khác <tại đây>.

English: https://www.ntu.edu.sg/business/admissions/graduate-studies/ntu-imba/admissions