Tổng quan chương trình

24/01/2024

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA

Chương trình NTU IMBA là chương trình học bán thời gian kéo dài 15 tháng, yêu cầu người học phải hoàn thành 16 môn học, tương đương 32 học phần. Chương trình đào tạo liên ngành của chúng tôi được thiết kế cẩn thận nhằm cung cấp cho người học một nền tảng vững chắc về nguyên tắc kinh doanh, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của công nghệ, sáng tạo và bền vững trong việc thúc đẩy sự phát triển và thành công trong kinh doanh.

Được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên đến từ cả NTU và UEH, người học sẽ tích lũy tri thức toàn cầu và thấu hiểu bối cảnh trong nước; phát triển kiến thức, kỹ năng và năng lực phù hợp để tạo ra công nghệ đột phá và giải pháp kinh doanh bền vững

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Học tập kết hợp

Thế giới đang phát triển một cách nhanh chóng, đòi hỏi một cách tiếp cận mới trong việc học tập. Chúng tôi thấu hiểu những nhu cầu của các chuyên gia đã có kinh nghiệm làm việc và cam kết tạo nên khác biệt trong việc thực hiện. Chương trình NTU International MBA cung cấp mô hình giảng dạy kết hợp, bao gồm lớp học trực tiếp tại phân hiệu của UEH ở TP. Hồ Chí Minh và học tập trực tuyến đồng bộ thông qua nền tảng học tập trực tuyến

Hòa nhập toàn cầu

Ngoài ra, chương trình cũng bao gồm một phần hoạt động ở nước ngoài để mang đến cho người học trải nghiệm học tập toàn diện và tiếp xúc với môi trường kinh doanh toàn cầu. Quá trình học tập ở nước ngoài sẽ củng cố kiến thức về cách các ngành khác nhau đã thành công dẫn đầu quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, đồng thời kết nối người học với các cựu sinh viên và nhà quản lý doanh nghiệp từng theo học tại ngôi trường chúng tôi, tạo cơ hội cho người học tiếp xúc với môi trường khu vực và toàn cầu.

Lưu ýThông tin mang tính chất tham khảo. Trường NTU có quyền điều chỉnh cấu trúc và khung thời gian chương trình để đảm bảo tính phù hợp.

 

English: https://www.ntu.edu.sg/business/admissions/graduate-studies/ntu-imba/ntu-imba-home