Viện NCKD (UEH) phối hợp với UBND và Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo khoa học: “Thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu tình hình mới trên địa bàn Đồng Nai”

01/07/2024

 

   Thực hiện kế hoạch nghiên cứu Đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2023 “Phát triển hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Viện Nghiên cứu kinh doanh - Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy Ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu tình hình mới trên địa bàn Đồng Nai”. Thông tin chi tiết của Hội thảo như sau:

  • Thời gian: 08:30 - 11:30. Thứ tư, ngày 03 tháng 7 năm 2024
  • Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Đồng Nai

   Hội thảo khoa học tập trung thảo luận về các chủ đề chính liên quan đến phát triển hạ tầng tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Các nội dung bao gồm: thực trạng và giải pháp phát triển hạ tầng giao thông; hạ tầng thông tin và viễn thông; hạ tầng năng lượng; hạ tầng cấp thoát nước đô thị và công trình thủy lợi; và hạ tầng xử lý chất thải rắn và nước thải đô thị. Hội thảo nhằm đưa ra những giải pháp thiết thực và hiệu quả để phát triển toàn diện hạ tầng tỉnh Đồng Nai, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa.

   Buổi hội thảo không chỉ là sự kiện học thuật mà còn là một diễn đàn để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có cơ hội chia sẻ, trao đổi ý kiến và cùng nhau tìm kiếm giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển toàn diện hạ tầng, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hiện đại hóa. Đây là nền tảng giúp Việt Nam có thể khẳng định vị thế và tận dụng được những lợi ích mà việc phát triển cơ sở hạ tầng toàn diện mang lại, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Tin bài: Viện Nghiên cứu kinh doanh.