Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh đạt danh hiệu Nghiên cứu Khoa học của Năm - năm học 2021-2022

26/07/2022

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh đã công bố kết quả xét đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2021-2022 và Quyết định trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2020-2021 cho các cá nhân, đơn vị tiêu biểu của UEH.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh rất vinh dự được góp mặt trong danh sách khen thưởng ở 2 hạng mục là “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm” và “Tập thể lao động xuất sắc”. Cụ thể, GS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh, được vinh danh là một trong các cá nhân đạt giải thưởng “Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm” với các sản phẩm nghiên cứu đã được công bố trong năm 2021.

Bên cạnh đó, chính những đóng góp không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ nhân viên cho sự phát triển của Viện, mà Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đã thông qua danh sách và nhất trí đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận Viện Nghiên cứu Kinh doanh là đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh là trường đại học đầu tiên của Việt Nam tiên phong trong việc thay đổi cách thức đánh giá hiệu quả công việc, cũng như đưa việc bình chọn thi đua, khen thưởng đi vào thực chất. Từ kết quả của sự thay đổi đó, những năm qua công tác thi đua, khen thưởng tại UEH đã thực sự tạo động lực cho mọi cá nhân trong quá trình làm việc và cống hiến cho nhà trường.

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh