Bộ phận hỗ trợ (Support team) của Viện Nghiên cứu Kinh doanh

17/02/2021

Bộ phận hỗ trợ hành chính của Viện Nghiên cứu Kinh doanh bao gồm:

 

1. ThS Trần Thị Hồng Hậu - Team Leader, Trợ lý chương trình đào tạo, Thư ký khoa học

- Phụ trách điều phối và quản lý chung các công việc hành chính tại Viện.

- Trợ lý chương trình đào tạo: Lincoln, Khóa học ngắn hạn.

- Thư ký khoa học cho đề tài.

 

2. ThS Võ Thị Thức - Kế toán trưởng

- Tổ chức, kiểm tra và quản lý công tác kế toán tại Viện.

- Tham mưu cho lãnh đạo về chiến lược và kế hoạch phát triển tài chính của Viện.

- Báo cáo, thống kê tài chính định kì.

 

3. ThS Mai Xuân Đức - Nghiên cứu viên kiêm kế toán

- Ghi chép, tính toán, tổng hợp số liệu kế toán cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại Viện.

- Thực hiện các công tác kế toán, báo cáo kế toán định kỳ theo quy định, lưu trữ chứng từ kế toán.

- Nghiên cứu viên.