Các công trình khoa học đã thực hiện

15/03/2023

Viện nghiên cứu kinh doanh là một trong những đơn vị có các đào tạo chương trình liên kết và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam. Các đối tác hợp tác của Viện bao gồm nhiều đại học lớn như (NTU Singapore), Đại học Lincoln, Hiệp hội Tài chính châu Á, Hiệp hội Kinh tế Luật châu Á, Hiệp hội Nghiên cứu Chính sách Tài chính châu Á, Hiệp hội Kinh tế châu Á Asia Economic Panel. Ngoài ra, viện cũng hợp tác với những giảng viên, chuyên gia hàng đầu và sự kết nối toàn diện với nhiều nhà khoa học có nhiều công bố trên nhiều tạp chí lớn uy tín trên thế giới.

Bên cạnh việc phát triển các chương trình liên kết với các trường đại học hàng đầu trên thế giới thì Viện còn là một trong những đơn vị nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế góp phần tích cực vào sự phát triển của cộng đồng khoa học trong nhiều năm.

Với những nỗ lực không ngừng trong việc đào tạo và nghiên cứu, Viện nghiên cứu kinh doanh mong muón trở thành một địa chỉ tin cậy cho những người mong muốn học tập, nghiên cứu và hợp tác trong lĩnh vực kinh tế.

Qua thời gian, viện đã có nhiều công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín xếp hạng cao theo chuẩn ISI/Scopus, ABDC, ….

Ngoài ra, Viện còn là đơn vị thực hiện nhiều đề tài trong điểm cấp Nhà nước, cấp Tỉnh/Thành phố, cụ thể: 

- Đề tài Quốc tế: Chủ trì đề tài quốc tế ASEAN Green Future của Liên hợp quốc. Viện trưởng Viện nghiên cứu kinh doanh là thành viên chủ trì Việt Nam của nhóm nghiên cứu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. 

- Đề tài trung ương “Phát triển kinh tế số: Định hướng và giải pháp chính sách” Thuộc Chương trình: Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025”, Mã số: KX. 04/21-25.

- Đề tài cấp Bộ “Vai trò của hệ thống tài chính trong tiến trình chuyển dịch năng lượng (finance for energy transition) nhằm mục tiêu phát triển bền vững – Hàm ý chính sách cho Việt Nam”. năm 2023.

- Đề tài cấp nhà nước “Các quyết định tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM và một số tỉnh Nam Bộ” năm 2020.

- Đề tài cấp nhà nước “Vai trò của các loại hình nhà đầu tư khác nhau đối với doanh nghiệp niêm yết và đối với thị trường chứng khoán trong bối cảnh hội nhập” năm 2020.

- Đề tài cấp nhà nước “Tác động của biến động kinh tế tài chính trên thế giới đến thị trường chứng khoán Việt Nam” năm 2023.

- Đề tài cấp nhà nước “Bất ổn chính sách kinh tế, quản trị doanh nghiệp và giá trị doanh nghiệp” năm 2023.

- Đề tài cấp tỉnh “Cần Thơ - Phát triển mô hình du lịch MICE tại thành phố Cần Thơ” năm 2023.

- Đề tài cấp Tỉnh “Phát triển hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” năm 2024.