Các nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR) có công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí hạng A*, hạng A

24/04/2021

Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR) trân trọng chúc mừng TS. Nguyễn Đức Giang và GS. Võ Xuân Vinh – thành viên Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu Kinh doanh và là thành viên nhóm nghiên cứu mạnh lĩnh vực Tài chính – ngân hàng của IBR đã có công trình nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Corporate Finance - tạp chí khoa học uy tín xếp hạng A* (theo danh mục ABDC), Scopus Q1 và thuộc danh mục ISI (SSCI) với chỉ số Impact factor là 2.521. Công trình được mang tên: “Asset Liquidity and Venture Capital Investments

Bên cạnh đó, Công trình nghiên cứu mang tên: “Accruals quality and the cost of debt: Evidence from Vietnam” do TS. Lê Thị Thu Hà, NCS. Võ Thị Thức, GS. Võ Xuân Vinh thực hiện đã được chấp thuận công bố trên tạp chí International Review of Financial Analysis, Volume 76, July 2021, 101726 – Tạp chí thuộc danh mục ISI (SSCI), Scopus Q1 và xếp hạng A theo danh mục ABDC, có chỉ số Cite score 3.8, nhà xuất bản ELSEVIER.

https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101726

Chúng tôi xin trân trọng chúc mừng công bố của TS. Lê Thị Thu Hà và NCS Võ Thị Thức, là các thành viên nhóm nghiên cứu mạnh trong lĩnh vực Kế toán - Tài chính của Viện Nghiên cứu Kinh doanh. Chúng tôi luôn tự hào bởi các nghiên cứu viên, các thầy cô cộng tác với IBR đều là các Thầy/Cô tích cực trong nghiên cứu khoa học, chọn nghiên cứu làm niềm đam mê bên cạnh việc giảng dạy.

IBR luôn mong muốn cộng tác với tất cả các Thầy/Cô, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước để phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh để tăng cường công bố quốc tế. Các thầy cô cộng tác, thành viên hội đồng khoa học của Viện là những nhà khoa học có kinh nghiệm công bố quốc tế và là các giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kinh doanh quốc tế,…

Viện NCKD tự hào có các thành viên hội đồng khoa học, các thầy cô, các nghiên cứu viên cộng tác là những nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực Kinh tế và quản trị. 

Viện Nghiên cứu Kinh doanh - IBR luôn mong muốn hợp tác cùng quý thầy cô tham gia các đề tài nghiên cứu, đúng phương châm của GS.TS Võ Xuân Vinh – Viện trưởng đã đề ra “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”.

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh