Hội thảo khoa học đề tài: "Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển kinh tế số; Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam"

23/02/2024

Nối tiếp sự thành công của Hội thảo khoa học: “Luận cứ phát triển kinh tế số” tổ chức vào 24/01/2024 tại Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An, Viện nghiên cứu Kinh Doanh - Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội đồng Lý luận Trung ương và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tiến hành tổ chức Hội thảo “Bối cảnh quốc tế và trong nước tác động đến phát triển kinh tế số; cơ hội và thách thức đối với Việt Nam” tại Thành phố Đà Nẵng vào 08g00 ngày 04 tháng 03 năm 2024.

Hội thảo tập trung đánh giá hiệu quả phát triển kinh tế số ở bối cảnh trong nước và hội nhập quốc tế; giúp xác định điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế, khó khăn, cơ hội và thách thức, định hướng xu thế phát triển kinh tế số cho đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.  Những đánh giá này giúp Cơ quan chức năng, Đảng, Chính phủ hoàn thiện môi trường thể chế, pháp lý đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh chóng và hiệu quả. Qua đó, đóng góp vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và bền vững, đáp ứng quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Buổi hội thảo không chỉ là sự kiện học thuật mà còn là một diễn đàn đa ngành, đa quốc gia, nơi các giáo sư, nhà khoa học và nhà quản lý có cơ hội chia sẻ, trao đổi ý kiến và cùng nhau tìm kiếm giải pháp cụ thể để thúc đẩy sự phát triển kinh tế số trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay. Đây là nền tảng giúp Việt Nam có thể khẳng định vị thế và tận dụng được những lợi ích mà kinh tế số mang lại, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

                                             Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh