Nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh doanh hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

15/06/2022

Sáng ngày 15/06/2022, GS. Võ Xuân Vinh - đại diện nhóm nghiên cứu đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: "Mô hình chính phủ kiến tạo trong phát triển Kinh tế ở Việt Nam" trước Hội đồng nghiệm thu.

Gs Võ Xuân Vinh báo cáo nghiệm thu đề tài

GS. Võ Xuân Vinh báo cáo nghiệm thu đề tài

Đề tài được các thành viên trong Hội đồng phản biện đánh giá cao cả về mặt hình thức lẫn nội dung. Các mục tiêu đề ra, các sản phẩm khoa học, sản phẩm đào tạo và sản phẩm ứng dụng đã được thực hiện và hoàn thành một cách xuất sắc. Cơ sở lý luận về chức năng kiến tạo của chính phủ đã được nhóm nghiên cứu hệ thống hóa, thực trạng về chức năng kiến tạo của chính phủ cũng được đánh giá chi tiết.

Quan trọng hơn, nhóm nghiên cứu đã đề xuất mô hình chính phủ kiến tạo trong phát triển kinh tế ở Việt Nam, làm cơ sở tham khảo để các nhà quản trị thiết kế những chính sách phát triển đất nước. Bên cạnh đó, một số vấn đề mang tính lý thuyết hàn lâm và thực tiễn cũng được các thành viên trong Hội đồng phản biện nêu lên để góp phần giúp cho đề tài hoàn thiện hơn. Sự thành công của đề tài "Mô hình chính phủ kiến tạo trong phát triển Kinh tế ở Việt Nam" sẽ là cơ sở quan trọng để các đề tài nghiên cứu khoa học tiếp theo thừa kế thực hiện.

 

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh