Study tour - Learning beyond borders

14/03/2024

 

 

Study tour là một hình thức giáo dục trải nghiệm được thiết kế để mở rộng hiểu biết và kiến thức của người tham gia thông qua việc trực tiếp khám phá và tương tác với các văn hóa, môi trường và ngữ cảnh mới. Chương trình này không chỉ giới hạn ở việc học tập trong lớp học mà còn mở rộng ra ngoài lớp, không chỉ ở Việt Nam mà còn lĩnh hội kiến thức ở các nước trên thế giới, nơi học viên có cơ hội tham gia vào các hoạt động thực tế, tham quan các địa điểm lịch sử, công ty, tổ chức giáo dục, và các cơ sở nghiên cứu tại các nước trên thế giới nhằm tăng cường sự hiểu biết và kỹ năng sống thông qua trải nghiệm thực tế.

Học tập kết hợp tham quan, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm là một phương pháp học tập thực tế và hiệu quả đã và đang được áp dụng tại các khóa học ngắn hạn của Viện Nghiên cứu Kinh doanh - Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh.

Study tour không chỉ là một chuyến đi mà còn là một quá trình học tập mở, mang lại cơ hội cho người tham gia phát triển bản thân và mở rộng tầm nhìn về thế giới xung quanh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mục tiêu rõ ràng, study tour có thể trở thành một phần quan trọng trong quá trình giáo dục, góp phần đào tạo ra những công dân toàn cầu có trách nhiệm và hiểu biết sâu rộng.

Các khóa học ngắn hạn tại Viện NCKD Với các đối tác đào tạo là các trường đại học nổi tiếng trên thế giới như: 

 

  • Đại học Lincoln - Vương Quốc Anh

 

  • Đại Học Leicester - Vương Quốc Anh

 

  • Đại học Monash - Australia

 

  • Đại học Western Sydney - Australia

 

  • Đại học Portland State - Mỹ

 

  • Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) - Singapore

 

  • Đại học Putra - Malaysia

 

Và một số trường đại học khác.

 

Chương trình đào tạo ngắn hạn của IBR được thừa hưởng và phát triển theo hướng tiên tiến, tiệm cận thế giới.

 

Tin bài: Viện Nghiên cứu kinh doanh