Giới thiệu chung về Viện Nghiên cứu Kinh doanh

04/04/2018

Tên tổ chức: VIỆN NGHIÊN CỨU KINH DOANH

Tên tiếng Anh: Institute of Business Research

Tên viết tắt : IBR

Ngày thành lập: 12/01/2017

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 028 38257364

Website: http://ibr.ueh.edu.vn/

Email:  ibr@ueh.edu.vn

Về IBR:

Viện Nghiên cứu Kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Nghiên cứu Kinh doanh là đơn vị tự chủ trực thuộc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và hạch toán độc lập.

Mục tiêu chính của Viện Nghiên cứu Kinh doanh là triển khai thực hiện nghiên cứu hàn lâm và công bố quốc tế, đơn vị chủ trì tổ chức hội thảo quốc tế International Conference on Business and Finance, tìm kiếm và triển khai hợp tác trong nước và quốc tế đối với các đề tài nghiên cứu nhằm mục tiêu công bố quốc tế.

Viện Nghiên cứu kinh doanh là đơn vị được trường giao tuyển dụng các Nhà nghiên cứu, Nghiên cứu viên, Nghiên cứu viên tập sự và các trợ lý nghiên cứu nhằm mục tiêu triển khai các nghiên cứu để công bố quốc tế.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh cũng là đơn vị đường trường giao để thực hiện các đề tài quốc tế với các đối tác, các trường đại học lớn trên thế giới. Hiện có nhiều nhà khoa học hàng đầu đang cộng tác nghiên cứu tại Viện.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh được Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. HCM ủy quyền ký các hợp đồng hợp tác nghiên cứu với các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Về UEH:

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) được thành lập năm 1976. Đây là một trong những trường đại học trọng điểm quốc gia và là trường công lập đầu tiên thực hiện thí điểm tự chủ để trở thành trường đại học định hướng nghiên cứu với nền giáo dục chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Từ khi thành lập đến nay, UEH đã đào tạo hơn 200,000 cán bộ, nhà kinh tế, nhà quản lý cho cả nước; đảm bảo chất lượng, uy tín và được xã hội thừa nhận.

UEH cung cấp cho sinh viên môi trường nghiên cứu và học tập chuyên nghiệp; từ đó, sinh viên tốt nghiệp có khả năng cạnh tranh và thích nghi cao với nền kinh tế toàn cầu. Trường có đội ngũ giáo sư và giảng viên có uy tín khoa học và chuyên môn cao về năng lực nghiên cứu quốc tế. Ngoài ra, Trường thường xuyên hợp tác với các trường đại học, các tổ chức trong khu vực và quốc tế để cập nhật các xu hướng về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu. UEH kết nối chặt chẽ với các doanh nghiệp, cộng đồng trong quá trình đào tạo và duy trì mối quan hệ mật thiết với các trường đại học khu vực, quốc tế. Ngoài ra, Trường cung cấp các trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

Đến năm 2030, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ trở thành trường đại học nghiên cứu về lĩnh vực kinh tế - quản trị - luật, có môi trường giáo dục - nghiên cứu tiệm cận chuẩn quốc tế, gắn đào tạo với nghiên cứu, học với hành nhằm phát triển năng lực làm việc của người học, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.