Cập nhật thông tin quá trình học tập và nghiên cứu

14/11/2023

Với mong muốn nâng cao trải nghiệm học tập và nghiên cứu của Nghiên cứu sinh trong quá trình tham gia Chương trình hợp tác quốc tế với Đại học Lincoln, Ban Điều hành Chương trình luôn sẵn sàng những ý kiến, góp ý từ quý Anh/Chị nhằm đưa ra những phương án hỗ trợ, giải quyết kịp thời, nhanh chóng.

Vui lòng điền thắc mắc của Anh/Chị tại đây.