Một số câu hỏi thường gặp về Chương trình Tiến sĩ liên kết Đại học Lincoln, Vương Quốc Anh

01/03/2023

Hỏi: Bằng cấp của Đại học Lincoln có được công nhận ở Việt Nam hay không?

Đáp: Trường đại học Lincoln là trường đại học thuộc Top 20 tại UK, văn bằng của trường đại học Lincoln được công nhận trên toàn thế giới.

Hỏi: Thủ tục công nhận bằng cấp thuộc chương trình liên kết Cử nhân 1+2 giữa Đại học Lincoln và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tại Việt Nam như thế nào?

Đáp: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 5 (Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP ĐỂ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM ký ngày 15 tháng 04 năm 2021);

Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người học theo chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài tại Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018) có hiệu lực thi hành. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là cấp có thẩm quyền được phê duyệt.

Căn cứ Khoản  5 Điều 45 Luật số: 34/2018/QH14 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ký ngày 18 tháng 11 năm 2018;

Cơ sở giáo dục đại học đáp ứng điều kiện quy định tại Điều này và khoản 2 Điều 32 của Luật này thì được tự chủ liên kết đào tạo trình độ đại học; khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học thì được tự chủ liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ ngành phù hợp; khi đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ thì được tự chủ liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ ngành phù hợp.

Nếu có nhu cầu công nhận văn bằng thì anh/chị vui lòng thực hiện các bước theo Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CÔNG NHẬN VĂN BẰNG DO CƠ SỞ GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI CẤP ĐỂ SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM ký ngày 15 tháng 04 năm 2021.

Tham khảo: https://naric.edu.vn/news/thong-tin-he-thong-giao-duc-cac-nuoc-tren-the-gioi.html

Hỏi: Chương trình Tiến sĩ Lincoln được cơ quan nào phê duyệt?

Đáp: Căn cứ NĐ86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, tại khoản 2, điều 22 thì thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học được hoạt động theo cơ chế tự chủ phê duyệt liên kết đào tạo trực tiếp trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tổ chức tại những cơ sở này.

Hỏi: Để hoàn thành trong chương trình học thì NCS được học tập như thế nào?

Đáp: Chương trình học chủ yếu là nghiên cứu, kết quả là luận án tiến sỹ của NCS được bảo vệ trước hội đồng. Mỗi NCS sẽ có 2 giảng viên hướng dẫn, một GVHD tại UEH và một GVHD tại Đại học Lincoln. Trong suốt quá trình đào tạo, nghiên cứu sinh sẽ học tập trực tiếp dưới sự hướng dẫn của các GVHD của UEH tại Việt Nam (trực tiếp) và Đại học Lincoln (qua email/online/.. và có 10 tuần trực tiếp tại Đại học Lincoln). Đây là chương trình học căn bản để hoàn thành luận án TS.  

Hỏi: Các môn học coursework nào các ứng viên cần hoàn thành trong chương trình học?

Đáp: Ban Điều hành và giảng viên hướng dẫn sẽ căn cứ vào năng lực của từng nghiên cứu sinh, đề tài và lĩnh vực bạn đang nghiên cứu là gì để cân nhắc và đưa ra quyết định bạn sẽ phải bổ sung những môn học nào NCS cần học thêm để thực hiện luận án.

Đây cũng là một ưu điểm lớn của chương trình khi không bắt buộc các nghiên cứu sinh phải trực tiếp học các môn học bắt buộc trên lớp và cho phép NCS tự học hoặc tự chọn nơi học tại Lincoln (trực tiếp hoặc trực tuyến) hoặc tại UEH.

Hỏi: Nếu học các môn học bổ trợ thì chúng tôi sẽ học online hay trực tiếp tại UEH?

Đáp:

Môn học bổ sung sẽ được ban điều hành và GVHD đề xuất, NCS sẽ lựa chọn nơi học tại UEH hay Lincoln để cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết nâng cao năng lực nghiên cứu để hoàn thành luận án và không tính điểm.

Hỏi: Học phí sẽ được chia thành bao nhiêu đợt đóng trong năm?

Đáp:

Nghiên cứu sinh sẽ đóng học phí 1 lần/năm

Hỏi: Nghiên cứu sinh được hưởng chế độ gì khác biệt trong quá trình theo học tại UEH?

Đáp:

Nghiên cứu sinh được hưởng chế độ tài trợ công bố quốc tế như một giảng viên UEH đối với các công trình công bố.

Hỏi: Hằng năm, tôi có cần phải đăng ký lại để kích hoạt hệ thống Oneuni của trường Đại học Lincoln không?

Đáp:

Có, hằng năm bạn cần phải hoàn thành việc đăng ký lại (Re-enrollment) của trường Đại học Lincoln để có thể tiếp tục việc học tập. 

Hỏi: Tôi sẽ liên hệ ai trong quá trình học nếu cần sự giúp đỡ?

Đáp:

Phía UEH: (028) 3825 7364  - Email: phd.lincoln@ueh.edu.vn

Phía UoL: LIBS PGR – Email: libspgr@lincoln.ac.uk