Một số câu hỏi thường gặp về Chương trình Tiến sĩ liên kết Đại học Lincoln, Vương Quốc Anh

03/01/2022

Các môn học nào các ứng viên cần hoàn thành trong chương trình học?

Đáp:

Ban Điều hành và giảng viên hướng dẫn sẽ căn cứ vào năng lực của từng nghiên cứu sinh, đề tài và lĩnh vực bạn đang nghiên cứu là gì để cân nhắc và đưa ra quyết định bạn sẽ phải bổ sung những môn học nào.

Đây cũng là một ưu điểm lớn của chương trình khi không bắt buộc các nghiên cứu sinh phải trực tiếp học các môn học bắt buộc trên lớp và cho phép NCS tự học hoặc tự chọn nơi học tại Lincoln (trực tiếp hoặc trực tuyến) hoặc tại UEH.

Trong suốt quá trình đào tạo, nghiên cứu sinh sẽ được làm việc trực tiếp với các GVHD, các GVHD và Ban điều hành sẽ theo sát và hỗ trợ giúp đỡ bạn trau dồi những môn học mà bạn đang cần cho việc nghiên cứu và hoàn thành luận án.

Nếu học các môn học bổ trợ thì chúng tôi sẽ học online hay trực tiếp tại UEH?

Đáp:

Môn học bổ sung sẽ được ban điều hành và GVHD đề xuất, NCS sẽ lựa chọn nơi học tại UEH hay Lincoln để cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết nâng cao năng lực nghiên cứu để hoàn thành luận án và không tính điểm.

Học phí sẽ được chia thành bao nhiêu đợt đóng trong năm?

Đáp:

Nghiên cứu sinh sẽ đóng học phí 1 lần/năm

Nghiên cứu sinh được hưởng chế độ gì khác biệt trong quá trình theo học tại UEH?

Đáp:

Nghiên cứu sinh được hưởng chế độ tài trợ công bố quốc tế như một giảng viên UEH đối với các công trình công bố.