Đăng ký tư vấn - hướng dẫn viết đề cương Chương trình Tiến sĩ liên kết Đại học Lincoln, Vương quốc Anh

02/01/2022

Nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về chương trình Tiến sĩ của Đại học Lincoln, Vương quốc Anh cũng như được hướng dẫn và định hướng để có một đề cương dự tuyển hoàn hảo, Viện nghiên cứu kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn tuyển sinh online và hướng dẫn đề cương trực tiếp.

Ứng viên vui lòng xem thông tin chi tiết tại các đường link bên dưới:

1. Đăng ký tư vấn chương trình Tiến sĩ (PhD)

2. Đăng ký hướng dẫn đề cương 

----------

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỚI ĐẠI HỌC LINCOLN, VƯƠNG QUỐC ANH

   Hotline: (028) 3825 7364 

   Email: phd.lincoln@ueh.edu.vn