Quy định và Đăng ký tư vấn - hướng dẫn viết đề cương Chương trình Tiến sĩ liên kết Đại học Lincoln, Vương quốc Anh

02/01/2022

   Quy định về đề cương đầu vào của chương trình Tiến sĩ Lincoln:

   Để làm nổi bật được quan điểm và khả năng đánh giá không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn kỹ năng mềm và tiềm năng phát triển cá nhân của từng ứng viên, cũng như đảm bảo sự phù hợp giữa nội dung chương trình và mục tiêu, định hướng tương lai của từng ứng viên, nội dung đề cương bắt buộc phải liên quan đến một trong những chủ đề (đính kèm dưới đây). Kết quả của quá trình đánh giá này không chỉ giúp lựa chọn ra những ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu và tiêu chí của chương trình đào tạo mà còn giúp cung cấp hỗ trợ cá nhân hóa nhằm tối ưu hóa trải nghiệm học tập và phát triển sự nghiệp của các ứng viên trong tương lai.

   Chủ đề đề cương nghiên cứu 2024 tại đây

   Và nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về chương trình Tiến sĩ của Đại học Lincoln, Vương quốc Anh cũng như được hướng dẫn và định hướng để có một đề cương dự tuyển hoàn hảo, Viện nghiên cứu kinh doanh - Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn tuyển sinh online và hướng dẫn đề cương trực tiếp.

   Ứng viên quan tâm đến chương trình có những câu hỏi cần giải đáp vui lòng điền form bên dưới:

   Đăng ký tư vấn chương trình Tiến sĩ (PhD)

------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỚI ĐẠI HỌC LINCOLN, VƯƠNG QUỐC ANH

   Hotline: (028) 3825 7364 

   Email: phd.lincoln@ueh.edu.vn