Đăng ký tư vấn - hướng dẫn viết đề cương Chương trình Tiến sĩ liên kết Đại học Lincoln, Vương quốc Anh

02/01/2022

Nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về chương trình Tiến sĩ của Đại học Lincoln, Vương quốc Anh cũng như được hướng dẫn và định hướng để có một đề cương dự tuyển hoàn hảo, Viện nghiên cứu kinh doanh - Đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn tuyển sinh online và hướng dẫn đề cương trực tiếp.

Ứng viên quan tâm đến chương trình có những câu hỏi cần giải đáp vui lòng điền form bên dưới:

Đăng ký tư vấn chương trình Tiến sĩ (PhD)

----------

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỚI ĐẠI HỌC LINCOLN, VƯƠNG QUỐC ANH

   Hotline: (028) 3825 7364 

   Email: phd.lincoln@ueh.edu.vn