Thông báo mức học phí - học bổng Chương trình Tiến sĩ Liên kết Đại học Lincoln Vương quốc Anh, khối ngành Kinh tế - Quản trị

05/05/2020

 

Ban Điều hành Chương trình Hợp tác quốc tế với Đại học Lincoln xin thông báo mức học bổng và học phí cho Chương trình Hợp tác đào tạo trình độ Tiến sĩ như sau:

Học phí cho học viên/NCS sẽ căn cứ vào mức học phí đào tạo MPhil/PhD của ĐH Lincoln (bán thời gian) được công bố trên website là 7.200 bảng/năm (dự kiến khoảng 216 triệu đồng/năm, theo tỷ giá dự kiến là 30.000 đồng).

<Link> học phí công bố trên Website của Đại học Lincoln.

Mức học phí này sẽ thay đổi hàng năm theo học phí công bố trên website của Đại học Lincoln. Mức tỷ giá sẽ lấy theo tỷ giá hiện hành tại thời điểm thông báo nộp học phí.

Nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Việt nam và phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Anh Quốc, hai trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, theo đó ĐH Lincoln cấp học bổng thông qua ưu đãi học phí cho những NCS đủ điều kiện do UEH lựa chọn.

Căn cứ tình hình thực tế, UEH quyết định mức học bổng chung.

Mức học phí bên dưới chưa bao gồm chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình học tập và bảo vệ luận án tại Đại học Lincoln, Vương Quốc Anh.

Các mức học phí sẽ được thông báo cụ thể sau khi duyệt hồ sơ và có thư chấp nhận học.

Mức 1: Giảm 50% mức học phí được công bố trên website của Đại học Lincoln (thực tế phải nộp theo tỷ giá khoảng 108 triệu/năm)

Đối tượng:

- Có kinh nghiệm nghiên cứu được minh chứng bởi nhiều công trình khoa học đã được công bố ở các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín hoặc là giảng viên các trường đại học.

- Bản đề xuất nghiên cứu (research proposal) được đánh giá xuất sắc.

- Có hồ sơ học tập được hội đồng đánh giá xuất sắc.

Mức 2: Giảm 40% mức học phí được công bố trên Website của Đại học Lincoln cho hai năm đầu (còn lại khoảng 129 triệu/năm); giảm 50% từ năm thứ ba (còn lại khoảng 108 triệu/năm).

Đối tượng:

- Có kinh nghiệm nghiên cứu nhưng chưa có nhiều công trình nghiên cứu công bố ở các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, hoặc là giảng viên các trường đại học.

- Bản đề xuất nghiên cứu (research proposal) được đánh giá ở mức tốt.

- Có hồ sơ học tập được hội đồng đánh giá tốt.

Mức 3: Giảm 30% mức học phí được công bố trên Website của Đại học Lincoln  cho hai năm đầu (còn lại khoảng 150 triệu/năm); Giảm 50% học phí từ năm thứ ba (còn lại khoảng 108 triệu/năm).

Đối tượng:

- Kinh nghiệm nghiên cứu được đánh giá đạt yêu cầu tham gia Chương trình Tiến sĩ.

- Bản đề xuất nghiên cứu (research proposal) được đánh giá ở mức tốt.

- Có hồ sơ học tập được hội đồng đánh giá đạt yêu cầu.

Chương trình Hợp tác quốc tế giữa Đại học Lincoln, Vương Quốc Anh và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh với uy tín học thuật và kinh nghiệm chuyên môn cao chắc chắn sẽ là lựa chọn đúng đắn quý Thầy cô, Quý vị phụ huynh và Quý Anh Chị!