Chi tiết chương trình Tiến sĩ liên kết Đại học Lincoln, Vương quốc Anh, khối ngành Kinh tế - Quản trị

07/01/2022

Chương trình học

Thời gian đào tạo: 3 - 6 năm

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh

- Nghiên cứu sinh được hướng dẫn bởi 2 người hướng dẫn (1 GVHD  từ UEH, 1  GVHD từ Lincoln)

- Nghiên cứu sinh tham gia các khóa học và seminar khoa học tại Đại học Kinh tế TP.HCM hoặc Đại học Lincoln theo phương thức đào tạo kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến (blended-learning).

- Nghiên cứu sinh phải hoàn tất chương trình Mphil trước khi chuyển sang chương trình PhD.

- Nghiên cứu sinh cần dành ít nhất 10 tuần học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Lincoln. 10 tuần này được phân bổ trong ít nhất hai lần NCS đến Trường Đại học Lincoln trong toàn bộ thời gian của khóa học. Tuy nhiên, thông thường các giảng viên Đại học Lincoln sẽ sang tham dự Hội thảo thường niên International Conference on Business and Finance thì thời gian gặp gỡ này được tính vào 10 tuần học tập đó.

- Việc bảo vệ luận án tiến sĩ sẽ diễn ra tại Đại học Lincoln (Vương quốc Anh).

Chuyên ngành đào tạo:

- MPhil/PhD Accounting

- MPhil/PhD Economics

- MPhil/PhD Finance

- MPhil/PhD Human Resource Management

- MPhil/PhD Logistics Management

- MPhil/PhD Management

- MPhil/PhD Culture and Heritage Management

- MPhil/PhD Marketing

- MPhil/PhD Tourism

Văn bằng:

Học viên sau hoàn thành chương trình sẽ được trường Đại học Lincoln cấp bằng Tiến sĩ, UEH cấp giấy chứng nhận tham gia chương trình.

Đội ngũ giảng viên hướng dẫn:

- Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác quốc tế với Đại học Lincoln: GS.TS. Nguyễn Đông Phong

- Trưởng Ban Điều hành Chương trình hợp tác quốc tế với Đại học Lincoln: GS.TS. Võ Xuân Vinh.

- Đội ngũ giảng viên được lựa chọn phù hợp với hướng nghiên cứu của học viên từ đội ngũ các Thầy/Cô của Đại học Lincoln và Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

-----------------------------

Viện Nghiên cứu Kinh doanh - UEH

Địa chỉ: Phòng 1.07, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM.

Hotline: 0917.214.789 – 028. 3825.7364

Email: phd.lincoln@ueh.edu.vn