Một số câu hỏi thường gặp về Chương trình Tiến sĩ liên kết Đại học Lincoln, Vương Quốc Anh

01/03/2023

Bằng cấp của Đại học Lincoln có được công nhận ở Việt Nam hay không?

Đáp:

Việc công nhận văn bằng hiện này đang được hướng dẫn ở thông tư 13/2021/TT-BGDĐT. 

Để kiểm tra xem Đại học Lincoln có được cấp phép đào tạo tại Anh Quốc hay không, trên trang web của VN-NARIC có gán đường link dẫn tới trang kiểm tra các danh sách trường tại Anh Quốc. Quý anh chị có thể trực tiếp tra cứu thông tin trên trang web tại đường link https://naric.edu.vn/news/thong-tin-he-thong-giao-duc-cac-nuoc-tren-the-gioi.html

Để hoàn thành trong chương trình học thì NCS được học tập như thế nào?

Chương trình học chủ yếu là nghiên cứu, kết quả là luận án tiến sỹ của NCS được bảo vệ trước hội đồng. Mỗi NCS sẽ có 2 giảng viên hướng dẫn, một GVHD tại UEH và một GVHD tại Đại học Lincoln. Trong suốt quá trình đào tạo, nghiên cứu sinh sẽ học tập trực tiếp dưới sự hướng dẫn của các GVHD của UEH tại Việt Nam (trực tiếp) và Đại học Lincoln (qua email/online/.. và có 10 tuần trực tiếp tại Đại học Lincoln). Đây là chương trình học căn bản để hoàn thành luận án TS. 

Các môn học coursework nào các ứng viên cần hoàn thành trong chương trình học?

Đáp:

Ban Điều hành và giảng viên hướng dẫn sẽ căn cứ vào năng lực của từng nghiên cứu sinh, đề tài và lĩnh vực bạn đang nghiên cứu là gì để cân nhắc và đưa ra quyết định bạn sẽ phải bổ sung những môn học nào NCS cần học thêm để thực hiện luận án.

Đây cũng là một ưu điểm lớn của chương trình khi không bắt buộc các nghiên cứu sinh phải trực tiếp học các môn học bắt buộc trên lớp và cho phép NCS tự học hoặc tự chọn nơi học tại Lincoln (trực tiếp hoặc trực tuyến) hoặc tại UEH.

Nếu học các môn học bổ trợ thì chúng tôi sẽ học online hay trực tiếp tại UEH?

Đáp:

Môn học bổ sung sẽ được ban điều hành và GVHD đề xuất, NCS sẽ lựa chọn nơi học tại UEH hay Lincoln để cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết nâng cao năng lực nghiên cứu để hoàn thành luận án và không tính điểm.

Học phí sẽ được chia thành bao nhiêu đợt đóng trong năm?

Đáp:

Nghiên cứu sinh sẽ đóng học phí 1 lần/năm

Nghiên cứu sinh được hưởng chế độ gì khác biệt trong quá trình theo học tại UEH?

Đáp:

Nghiên cứu sinh được hưởng chế độ tài trợ công bố quốc tế như một giảng viên UEH đối với các công trình công bố.

Tôi sẽ liên hệ ai trong quá trình học nếu cần sự giúp đỡ?

Đáp:

Phía UEH: (028) 3825 7364  - Email: phd.lincoln@ueh.edu.vn

Phía UoL: LIBS PGR – Email: libspgr@lincoln.ac.uk