Giới thiệu Hội thảo khoa học Quốc tế thường niên - International Conference on Business and Finance (ICBF)

03/04/2023

1. Giới thiệu

Nhằm tạo ra diễn đàn học thuật với chất lượng và quy mô cho các nhà nghiên cứu, học giả Việt Nam và quốc tế nói chung, Viện Nghiên cứu Kinh doanh được Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giao chủ trì Hội thảo Quốc tế “International Conference on Business and Finance" viết tắt là ICBF, được diễn ra thường niên tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cùng tham gia chia sẻ ý tưởng, nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Kinh doanh, Luật kinh doanh, Luật Kinh tế, v.v. Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu uy tín từ các Trường Đại học nổi tiếng trên thế giới. Các nghiên cứu được xét duyệt trong Hội thảo sẽ có cơ hội được công bố trên các tạp chí lớn và uy tín thuộc danh mục ISI/ SCOPUS.

Hằng năm Hội thảo thu hút hơn 200 bài nghiên cứu, trong đó có hơn 100 bài được xét duyệt đăng kỷ yếu và thuyết trình tại Hội thảo. Các keynote tham gia trình bày tại Hội thảo là các Giáo sư, Tiến sĩ, nhiều uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu tại các Trường Đại học danh tiếng trên thế giới.

Thông tin tham dự Hội thảo ICBF 2023 <tại đây>

2. Cơ hội công bố

Những nghiên cứu được xét duyệt trong hội thảo sẽ có cơ hội được công bố trên các tạp chí lớn, có uy tín như: 

  • Asian Journal of Law and Economics (De Gruyter Publisher) – ISI-ESCI;
  • Journal of Economic Development (Chung-Ang University) – Scopus;
  • Special Issue - International Journal of Economics and Management (University Putra Malaysia) – Scopus;
  • China Finance Review International - Scopus;
  • Journal of Chinese Economic and Business Studies - Scopus;
  • Book Series “Vietnam and the Global Economy” (World Scientific, Singapore).

3. Diễn giả

Nhiều diễn giả là các Giáo sư đến từ các Trường Đại học nổi tiếng trên thế giới (Anh, Pháp, Úc, Nhật, Hàn,...), bên cạnh đó ICBF còn vinh dự được các Tổng biên tập, thành viên hội đồng biên tập các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus đồng hành và bảo trợ. Các diễn giả tiêu biểu qua các năm của ICBF như: Giáo sư Daniel Ladley, Giáo sư Gary Campbell, Giáo sư Muhammad Shahbaz, Giáo sư Jeong-Yoo Kim, Giáo sư Siong Hook Law, Giáo sư Sung Y.Park, Giáo sư Farhad T.Hesary, Giáo sư Aviral Tiwari, Giáo sư Peter Morgan,...

4. ICBF qua các năm

ICBF 2023 (chi tiết)

ICBF 2022 (Video)

ICBF 2021 (Video)

ICBF 2020 (Video)

ICBF 2019 (Video)

5. Liên hệ Ban tổ chức

Website: icbf.ueh.edu.vn - ICBF 2023

Email: icbf@ueh.edu.vn

SĐT: 028 3825 7364