Học phí và học bổng IMBA - NTU

24/01/2024

PHÍ NỘP HỒ SƠ

Lệ phí đăng ký không được hoàn lại, các đơn đăng ký thiếu lệ phí nộp hồ sơ sẽ không được xử lý.

 
Lệ phí nộp hồ sơ cho Kỳ tuyển sinh AY2024/25

108 SGD

 (Không hoàn lại)

 

Lịch nộp Học phí cho Kỳ tuyển sinh AY2024/25

  Phí tuyển sinh Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 Tổng
Số tiền 200 SGD (Không hoàn lại) 13.532 SGD 13.532 SGD 13.532 SGD 13.404 SGD 56.00 SGD
Thanh toán trước ngày Sau khi chấp nhận đề nghị 31/08/2024 31/10/2024 31/3/2025 01/07/2025  

Lưu ý: 

  • Các khoản phí có thể được điều chỉnh theo quyết định của Trường.
  • Các khoản phí nêu trên bao gồm thuế GST theo quy định của Singapore nhưng không bao gồm các khoản thuế áp dụng tại Việt Nam (nếu có).
  • Học phí bao gồm tài liệu học tập và tài liệu trực tuyến. Chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác không bao gồm ở đây và sẽ do người học tự chi trả.

HỌC BỔNG

1. Học bổng cựu sinh viên NTU (Đại học Công nghệ Nanyang) 

Cựu sinh viên NTU đã hoàn thành chương trình đại học hoặc sau đại học tại NTU sẽ nhận được học bổng giảm 10% học phí một lần. 

Học bổng này sẽ được áp dụng để khấu trừ học phí.

2. Học bổng cựu sinh viên UEH (Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh)

Cựu sinh viên UEH đã hoàn thành chương trình đại học hoặc sau đại học tại UEH sẽ nhận được học bổng giảm 10% học phí một lần.

Học bổng này sẽ được áp dụng để khấu trừ học phí.

Điều kiện của học bổng: Học bổng cựu sinh viên không được áp dụng cùng lúc. Ứng viên nộp đơn thành công sẽ chỉ được trao một học bổng, hoặc là Học bổng cựu sinh viên NTU hoặc Học bổng cựu sinh viên UEH.

English: https://www.ntu.edu.sg/business/admissions/graduate-studies/ntu-imba/admissions