Thông báo mức học phí - học bổng Chương trình Tiến sĩ Liên kết Đại học Leicester Vương quốc Anh, ngành Quản trị

04/01/2022

Ban Điều hành Chương trình Hợp tác quốc tế với Đại học Leicester xin thông báo mức học bổng và học phí cho Chương trình Hợp tác đào tạo trình độ Tiến sĩ như sau:

Học phí cho học viên/NCS sẽ căn cứ vào mức học phí đào tạo của ĐH Leicester được công bố £24.930 trọn khoá (dự kiến khoảng 797.760.000 đồng/khoá, theo tỷ giá dự kiến là 32.000 đồng/GBP).

Nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Việt nam và phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Anh Quốc, hai trường đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo, theo đó ĐH Leicester cấp học bổng thông qua ưu đãi học phí cho những NCS đủ điều kiện do UEH lựa chọn.

Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng tuyển sinh quyết định mức học bổng chung (từ 5 – 10%).

Chương trình Hợp tác quốc tế giữa Đại học Leicester, Vương Quốc Anh và Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh với uy tín học thuật và kinh nghiệm chuyên môn cao chắc chắn sẽ là sự lựa chọn đúng đắn cho Quý Thầy Cô và Quý Anh Chị!