Giới thiệu Hội thảo khoa học Quốc tế thường niên - International Conference on Business and Finance (ICBF)

09/07/2021

1. Giới thiệu

Nhằm tạo ra diễn đàn học thuật với chất lượng và quy mô cho các nhà nghiên cứu, học giả Việt Nam và quốc tế nói chung, Viện Nghiên cứu Kinh doanh được Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh giao chủ trì Hội thảo Quốc tế “International Conference on Business and Finance" viết tắt là ICBF, được diễn ra thường niên tại cơ sở B Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cùng tham gia chia sẻ ý tưởng, nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Kinh tế, tài chính,Kế toán, Kinh doanh, Luật kinh doanh, Luật Kinh tế, v.v…Hội thảo quy tụ nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu uy tín từ các Trường Đại học nổi tiếng trên thế giới. Các nghiên cứu được xét duyệt trong Hội thảo sẽ có cơ hội được công bố trên các tạp chí lớn và uy tín thuộc danh mục ISI/ SCOPUS.

Hằng năm Hội thảo thu hút hơn 200 bài nghiên cứu, trong đó có hơn 100 bài được xét duyệt đăng kỷ yếu và thuyết trình tại Hội thảo. Các keynote tham gia trình bày tại Hội thảo là các Giáo sư, Tiến sĩ, nhiều uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu tại các Trường Đại học danh tiếng trên thế giới.

2. Cơ hội công bố

Những nghiên cứu được xét duyệt trong hội thảo sẽ có cơ hội được công bố trên các tạp chí lớn, có uy tín như: 

  • Special Issue on Volatility of Natural Resources Commodity Prices and Ecomomic Performance in the Post Covid-19 Era: Implications for Promoting Green Sector, Resources Policy Journal - ISI – SSCI Q1
  • International Review of Financial Analysis - SSCI;
  • The Singapore Economic Review (World Scientific) – SSCI;
  • Asian Journal of Law and Economics (De Gruyter Publisher) – Scopus;
  • Journal of Economic Development (Chung-Ang University) – Scopus;
  • International Journal of Economics and Management (University Putra Malaysia) – Scopus;
  • Ngoài ra, nhiều bài báo cũng được chọn lọc công bố ở Book Series Vietnam and The Global Economy (World Scientific, Singapore)

3. Diễn giả

Nhiều diễn giả là các Giáo sư đến từ các Trường Đại học nổi tiếng trên thế giới (Anh, Pháp, Úc, Nhật, Hàn,...), bên cạnh đó ICBF còn vinh dự được các Tổng biên tập, thành viên hội đồng biên tập các tạp chí thuộc danh mục ISI/Scopus đồng hành và bảo trợ. Các diễn giả tiêu biểu qua các năm của ICBF như:

4. Tài trợ

Các đơn vị tài trợ cho Hội thảo bao gồm:

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

  • Viện Nghiên cứu Kinh doanh
  • Trung tâm Pháp - Việt đào tạo quản lý (CFVG)
  • Viện Đào tạo Quốc tế ISB

- Đại học Leicester, UK

- The Economic Research Institute, Chung-Ang University, Korea

- Đại học Thủ Dầu Một

- Đại học Bình Dương

5. Cảm nhận tác giả

6. ICBF qua các năm

- ICBF 2019 (Video).

- ICBF 2020  (Video).

- ICBF 2021  (Video).

7. Liên hệ Ban tổ chức

Website: icbf.ueh.edu.vn - https://icbf2021.sciencesconf.org/

Email: icbf@ueh.edu.vn

Hotline: 0392089988 - 0913976688