Hỗ trợ Công bố tại các Tạp chí quốc tế, Sách chuyên khảo quốc tế do Viện Nghiên cứu Kinh doanh thực hiện

27/03/2019

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh và các nhà khoa học đang cộng tác tại Viện Nghiên cứu Kinh doanh đều là thành viên Hội đồng biên tập, nhiều người là Tổng biên tập, Associate Editor của nhiều tạp chí quốc tế hàng đầu. 

Với mục tiêu hỗ trợ quý thầy cô, các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh có nhiều công bố quốc tế, hàng năm Viện Nghiên cứu Kinh doanh nỗ lực thực hiện biên tập nhiều số đặc biệt của các tạp chí quốc tế ISI/Scopus. Các ấn phẩm này là cơ hội để các học giả Việt Nam có cơ hội công bố các công trình nghiên cứu trên các tạp chí, sách chuyên khảo quốc tế có uy tín. 

Các ấn phẩm mà Viện Nghiên cứu tổ chức biên soạn và biên tập bao gồm: 

Book Series: Vietnam and the Global Economy, Nhà xuất bản The World Scientific Publisher.

Editor: Xuan Vinh Vo and Dong Phong Nguyen

Mỗi năm ít nhất 01 cuốn. Các chương sách của các tác giả tham gia được tính điểm khoa học xét chức danh GS/PGS và điều kiện đầu ra đối với đào tạo Tiến sỹ. 

Viện Nghiên cứu Kinh doanh hỗ trợ các thầy cô làm chủ biên và tác giả. 

 

Special Issue Journal for Global Business Advancement, Nhà Xuất Bản Inderscience

Tạp chí Scopus

Special Issue of the Journal of Economic Development (JED),  Nhà Xuất Bản the Economic Research Institute of Chung-Ang University (Korea)

Tạp chí Scopus

Định kỳ hàng năm, Viện NCKD sẽ biên soạn 01 số đặc biệt. 

 

----------------------

Special Issue: Vietnam and other Asian countries in the process of globalization, Asian Journal of Law and Economics

Guest Editors: Xuan Vinh Vo and Dong Phong Nguyen

Asian Journal of Law and Economics

Tạp chí ISI - Nhà Xuất bản De Gruyter.

 

 

Số đặc biệt Special Issue on Recent Financial Developments in Vietnam.

Guest Editors: Assoc. Professor Xuan Vinh Vo and Assoc. Professor Kevin Daly

Tạp chí Afro-Asian Journal of Finance and Accounting (AAJFA)

Tạp chí Scopus - Nhà xuất Bản Inderscience