Nghiên cứu thường niên

13/09/2020

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, mỗi năm Viện Nghiên cứu Kinh doanh sẽ chủ trì thực hiện một nghiên cứu về một vấn đề nổi bật trong lĩnh vực kinh tế xã hội. 

Chuỗi nghiên cứu dự kiến sẽ được thực hiện hàng năm với mục tiêu nghiên cứu phân tích, thảo luận các chính sách Chính phủ, các thành tựu và sự kiện tiêu biểu của kinh tế Việt Nam. Chúng tôi mong rằng nghiên cứu thường niên sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà quản lí, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như tất cả những ai quan tâm đến các vấn đề kinh tế hiện nay của Việt Nam.

Hội đồng biên tập: GS.TS. Nguyễn Đông Phong, GS.TS. Sử Đình Thành, GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài, PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt, TS. Bùi Quang Hùng, PGS.TS. Trần Mai Đông, PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên, PGS.TS. Hồ Viết Tiến, PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo, TS. Ngô Quang Huân

Chỉ đạo thực hiện: GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Đơn vị tổ chức thực hiện: Viện Nghiên cứu Kinh doanh

Các ấn phẩm Nghiên cứu thường niên đã công bố:

Nghiên cứu thường niên năm 2021 với chủ đề "Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương: Thực trạng và xu thế phát triển - Hàm ý cho Việt Nam"

Nghiên cứu thường niên năm 2020 với chủ đề Định hướng và giải pháp phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Việt Nam”

Nghiên cứu thường niên năm 2019 với chủ đề "Thực trạng hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam năm 2020"

Nghiên cứu thường niên năm 2018 với chủ đề "Tình hình vay nợ của các công ty niêm yết tại Việt Nam"