Định hướng và giải pháp phát triển chính phủ điện tử hướng đến chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Việt Nam

11/02/2021

Viện Nghiên cứu Kinh doanh công bố Báo cáo Nghiên cứu thường niên 2020 với chủ đề: "Định hướng và giải pháp phát triển Chính phủ Điện tử hướng đến Chính phủ số Giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Việt Nam"

Chính phủ điện tử đã được triển khai từ năm 2000, đến năm 2015 Chính phủ đã có Nghị quyết số 36a/NQ-CP - Nghị quyết đầu tiên tập trung về Chính phủ điện tử với mục tiêu chung là tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả điều hành nhà nước của Chính phủ, mang lại sự thuận lợi cho người dân, tăng cường sự công khai minh bạch cũng như giảm bớt chi tiêu của Chính phủ.

Quá trình triển khai Chính phủ điện tử đến nay đã đạt được những thành tựu nhất định và hướng đến mục tiêu chính là triển khai Chính phủ số. Cùng với sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 được xem là chưa có tiền lệ trong lịch sử đã góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao vào rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó khu vực công được các nhà hoạch định chính sách quan tâm hàng đầu.

Báo cáo này của chúng tôi cung cấp tổng hợp thông tin về thực trạng phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam và đề xuất khuyến nghị giải pháp trong bước chuyển tiếp hướng đến phát triển Chính phủ số.

Tải báo cáo: tại đây.