Viện Nghiên cứu Kinh doanh công bố chuỗi sách chuyên khảo Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh

10/06/2021

Viện Nghiên cứu Kinh doanh công bố chuỗi sách chuyên khảo Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh

Những ngày đầu thành lập, Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR) được Nhà trường giao nhiệm vụ chính là triển khai các nghiên cứu hàn lâm công bố quốc tế và chủ trì tổ chức hội thảo khoa học quốc tế. Sau một thời gian hoạt động, Viện đã triển khai các nghiên cứu hàn lâm trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và có nhiều sản phẩm được công bố ở các Tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus. Bên cạnh đó, Viện tiến hành tổ chức nhiều hội thảo quốc tế uy tín và xây dựng thường niên Hội thảo quốc tế “UEH International Conference on Business and Finance”, tạo cơ hội liên kết các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước cùng tham gia chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến kinh tế, kinh doanh. Viện được Nhà trường khen tặng là đơn vị tổ chức hội thảo quốc tế nổi tiếng giai đoạn 2017-2019.

Đầu năm 2018, theo định hướng chiến lược nghiên cứu của UEH, GS.TS. Nguyễn Đông Phong (Hiệu trưởng UEH đương nhiệm), đã chỉ đạo Viện xem xét mở rộng sang lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, cụ thể là nghiên cứu các vấn đề kinh tế và kinh doanh phục vụ cho việc thiết lập chính sách kinh tế và kinh doanh. Sau khi nhận được sự chỉ đạo từ Trường, GS.TS. Võ Xuân Vinh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh cùng các cộng sự đã xem xét, định hướng xây dựng, thực hiện các nghiên cứu chính sách trên. Bước đầu thực hiện, Viện gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức. Tuy nhiên, Viện đã nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo tận tình của GS.TS. Nguyễn Đông Phong. Đích thân Giáo sư Phong vừa chủ trì thực hiện vừa tham gia viết và góp ý chỉnh sửa để hoàn hiện những sản phẩm nghiên cứu.  

Xuyên suốt thời gian hoạt động, cùng với sự động viên và chỉ đạo sát sao của Ban giám hiệu và Nhà trường, đặc biệt là của GS.TS. Nguyễn Đông Phong, Viện đã nỗ lực và phấn đấu xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, cùng thực hiện và cho ra đời các sản phẩm nghiên cứu có ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn cao. Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện các nghiên cứu hàn lâm, Viện đã từng bước mở rộng thực hiện các nghiên cứu ứng dụng gồm các đề tài nghiên cứu cấp tỉnh/thành phố, các dự án tư vấn giải pháp kinh tế, nghiên cứu các vấn đề kinh tế và kinh doanh phục vụ cho việc thiết lập chính sách. Đến tháng 7/2020, Viện được Nhà trường phê duyệt đề án nâng cấp Viện Nghiên cứu Kinh doanh thành Viện Nghiên cứu xuất sắc giai đoạn 2020-2025.

Đầu năm 2021, trong buổi làm việc với Viện Nghiên cứu Kinh doanh về định hướng phát triển Viện giai đoạn 2021-2025, GS.TS. Sử Đình Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM đánh giá cao kết quả hoạt động nghiên cứu hàn lâm, tổ chức hoạt động hội thảo khoa học và các hoạt động khác của Viện những năm vừa qua. Tuy nhiên, GS. Thành cũng chỉ đạo Viện cần tiếp tục đẩy mạnh cả hai mảng nghiên cứu hàn lâm và mảng nghiên cứu ứng dụng, thực hiện các hội thảo quốc tế, mở rộng mạng lưới gắn kết các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh cùng tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu để nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện. Đặc biệt, Giáo sư hiệu trưởng cũng lưu ý Viện cần đẩy mạnh thêm mảng nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt là phối hợp với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu gắn với thực tiễn.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn và nhiều điểm cần hoàn thiện nhưng hiện tại, Viện đã hoàn thành một số sản phẩm nghiên cứu hàn lâm và nghiên cứu ứng dụng đóng góp chính sách trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh. Đến nay, Viện đã cho ra đời Chuỗi sách Chuyên khảo Kinh tế và Kinh doanh, với chủ biên là GS.TS. Nguyễn Đông Phong và GS.TS. Võ Xuân Vinh. Đây là một sản phẩm nghiên cứu ứng dụng liên quan đến các vấn đề kinh tế và kinh doanh.

Một số các nghiên cứu ứng dụng khác của Viện đã được các cơ quan ban ngành và các đối tác đánh giá cao, chẳng hạn như đề tài “Định hướng và giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và các mạng công nghiệp lần thứ tư” được Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao về ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

Chuỗi sách Chuyên khảo Nghiên cứu kinh tế và Kinh doanh

Các ấn phẩm mà Viện Nghiên cứu kinh doanh tổ chức biên soạn và biên tập bao gồm:

Quyển: Giải pháp hỗ trợ các DNNVV phục hồi sản xuất kinh doanh do đại dịch - Kinh nghiệm thế giới và hàm ý cho Việt Nam

Quyển: Định hướng phát triển bền vững kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0

Quyển: Vai trò của thương mại đối với phát triển kinh tế - Bài học cho Việt Nam

 

Quyển: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển kinh tế - Bài học cho Việt Nam

 

Quyển: Vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển kinh tế: Bài học cho Việt Nam