Sách "Vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển kinh tế: Bài học cho Việt Nam"

16/05/2020

Quyển “Vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với phát triển kinh tế: Bài học cho Việt Nam” là một trong những sách nằm trong “Chuỗi sách chuyên khảo Nghiên cứu Kinh tế - Kinh doanh” của Viện Nghiên cứu Kinh doanh dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu UEH nhằm thảo luận và đưa ra các luận cứ khoa học về những vấn đề trong kinh tế.

 

Nội dung của quyển sách chú trọng về vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với việc góp phần phát triển kinh tế Việt Nam trong thời đại phát triển 4.0. Đồng thời cũng đưa ra những khó khăn và thách thức đáng kể của các nước đang chuyển đổi và đang phát triển cũng như các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình toàn cầu hóa diễn ra. Cụ thể là các vấn đề về vay vốn, thách thức trong việc tăng cường năng lực về con người và những khó khăn trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Từ đó, tác giả đã nghiên cứu và đưa ra các định hướng phát triển thông qua việc phát triển nguồn nhân lực cũng như chính sách để có thể tiếp cận các nguồn vốn nhằm tìm ra cách thức hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển ở các quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam để hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước nhằm phát huy tính tích cực của họ trong việc đóng góp cho tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế của quốc gia.

Quyển sách được chủ biên bởi GS.TS Nguyễn Đông Phong – Chủ tịch Hội đồng trường - Đại học UEH và GS.TS Võ Xuân Vinh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh. Đây là một trong những sản phẩm nghiên cứu hàn lâm hướng tới việc tạo ra những ảnh hưởng xã hội và giải quyết những vấn đề thực tiễn. 

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh