Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung Ương: Thực trạng và xu thế phát triển - Hàm ý cho Việt Nam

31/12/2021

Viện Nghiên cứu Kinh doanh công bố Báo cáo Nghiên cứu thường niên 2021 với chủ đề: "Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương: Thực trạng và xu thế phát triển - Hàm ý cho Việt Nam"

Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng trung ương (CBDC) là một chủ đề quan trọng, được phần lớn các ngân hàng trung ương nghiên cứu về khả năng ứng dụng của CBDC. Các ngân hàng trung ương đang ngày càng nghiên cứu sâu hơn về hàm ý chính sách tiền tệ và hệ thống tài chính trong việc phát hành CBDC. Sự ra đời của CBDC có thể đại diện cho một sự đổi mới quan trọng trong lịch sử tiền tệ và ngân hàng. CBDC thường được quảng bá như một phương tiện để đạt tài chính toàn diện ở những nơi trước đây không có ngân hàng, cũng như là một giải pháp thay thế an toàn hơn cho các tài khoản ngân hàng thương mại. Liệu rằng sự ra đời của CBDC sẽ có những ảnh hưởng gì đối với hoạt động trung gian tài chính? CBDC có làm giảm vai trò của hệ thống tài chính trong việc phân bổ vốn cho các dự án hiệu quả? CBDC có khiến hoạt động ngân hàng biến mất và tác động đến sự ổn định của hệ thống tài chính?

Ở Việt Nam, ngày 28/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1813/QĐ-Ttg về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án đến cuối 2025 như sau: Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP; Thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%; Từ 80% người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng; Từ 90 – 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán học phí bằng thương thức không dùng tiền mặt; 60% các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn đô thị chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt;… Theo đề án, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được Thủ tướng giao chủ trì nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách về tiền kỹ thuật số quốc gia trong giai đoạn này. Phối hợp với NHNN là Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan. Bên cạnh đó, NHNN cũng được giao hoàn thành xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng.

Với mục tiêu thực hiện các nghiên cứu mang tính lan tỏa và có ảnh hưởng cao, báo cáo này của chúng tôi cung cấp tổng quan thông tin về thực trạng và xu thế phát triển tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương các quốc gia và khuyến nghị chính sách về việc ban hành CBDC.

Tải bản báo cáo tại đây