Các ấn phẩm do Viện Nghiên cứu Kinh doanh thực hiện biên soạn

17/03/2022

Hàng năm, Viện Nghiên cứu Kinh doanh đều nỗ lực biên tập nhiều ấn phẩm để các học giả Việt Nam có thể công bố công trình nghiên cứu của mình trên các tạp chí và sách chuyên khảo có uy tín quốc tế. 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh và các nhà khoa học đang cộng tác tại Viện đều là thành viên Hội đồng biên tập, nhiều người là Tổng biên tập, Associate Editor của nhiều tạp chí hàng đầu trên thế giới. 

Các ấn phẩm mà Viện Nghiên cứu Kinh doanh tổ chức biên soạn và biên tập bao gồm: 

Tạp chí ISI/Scopus

Các số đặc biệt của các tạp chí ISI/Scopus và Bookseries Vietnam and the Global Economy (NXB World Scientific Singapore) do Viện Nghiên cứu Kinh doanh chủ trì biên tập và lựa chọn các bài nghiên cứu từ hội thảo ICBF thường niên là cơ hội để các thầy cô công bố ở các tạp chí quốc tế. Tham dự hội thảo ICBF là nền tảng và cơ hội để giúp các bài viết được nhận các góp ý hoàn thiện chuyên môn và được hỗ trợ nâng cao chất lượng cả nội dung và ngôn ngữ để đạt chuẩn đăng tải trên các tạp chí xếp hạng ISI/Scopus uy tín.

Xem thêm

Book Series: Vietnam and the Global Economy, Nhà xuất bản The World Scientific, Singapore.

Ban Biên tập: GS.TS. Võ Xuân Vinh và GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Chuỗi sách “Vietnam and the Global Economy” do nhà xuất bản quốc tế có uy tín World Scientific Singapore (WSS) xuất bản, công bố các bài nghiên cứu cùng một chủ đề được lựa chọn từ các báo cáo ở các hội thảo quốc tế do các trường Đại học tổ chức. Chuỗi sách được xây dựng và phát triển hướng tới mục tiêu xuất bản các nghiên cứu đặc biệt về lĩnh vực phát triển kinh tế và kinh doanh trong bối cảnh các nền kinh tế chuyển đổi và nền kinh tế toàn cầu. Chủ đề chính của chuỗi sách liên quan tới nền kinh tế chuyển đổi, thị trường mới nổi, các yếu tố trong tổ chức, rủi ro quốc gia và rủi ro toàn cầu. 

Xem thêm

Chuỗi sách chuyên khảo Kinh tế và Kinh doanh

 

Chuỗi sách chuyên khảo Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh triển khai các nghiên cứu khoa học về các chủ đề kinh tế và kinh doanh, nhằm thảo luận và cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng các chính sách kinh tế của chính phủ, chính quyền địa phương cũng như hoạch định chiến lược và phương thức kinh doanh của doanh nghiệp. Chuỗi sách là minh chứng cho mục tiêu nghiên cứu hàn lâm nhằm tạo ra những ảnh hưởng xã hội và giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

Xem thêm

Nghiên cứu thường niên

Mỗi năm Viện Nghiên cứu Kinh doanh sẽ chủ trì một nghiên cứu về một vấn đề nổi bật trong các lĩnh vực kinh tế xã hội. Chuỗi nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu, phân tích và thảo luận các chính sách của Chính phủ, các thành tựu và sự kiện tiêu biểu của nền kinh tế. Đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà quản lí, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu cũng như tất cả những ai quan tâm đến các vấn đề kinh tế hiện nay của Việt Nam.

Xem thêm

                                      Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh Doanh