Các Chương trình đào tạo thiết kế theo yêu cầu của quý đơn vị

14/07/2021

Chúng tôi là đơn vị hàng đầu trong việc tổ chức các khóa học được thiết kế theo yêu cầu của Quý đơn vị, bao gồm cả đào tạo tại chỗ và đi nước ngoài (study tour) tại các nước phát triển.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cùng thiết kế một chương trình dành riêng cho quý đơn vị bao gồm các nội dung:

1) Nội dung học

- Kỹ năng quản trị trong bối cảnh mới

- Kỹ năng bán hàng

- Kỹ năng quản trị nhân sự

2) Thời lương học

3) Phương thức học

- Học tại quý đơn vị

- Học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

- Học ở trong nước và nước ngoài (study tour)

- Học tại chỗ đối tác của chúng tôi ở nước ngoài