Các số đặc biệt của các tạp chí ISI/Scopus do Viện Nghiên cứu Kinh doanh hợp tác phát hành

18/03/2022

Các số đặc biệt của các tạp chí ISI/Scopus do Viện Nghiên cứu Kinh doanh chủ trì biên tập và lựa chọn từ các bài nghiên cứu ở hội thảo ICBF thường niên là cơ hội để các thầy cô công bố ở các tạp chí quốc tế có uy tín. Tham dự hội thảo ICBF là nền tảng và cơ hội để giúp các bài viết được nhận các góp ý để hoàn thiện chuyên môn và được hỗ trợ nâng cao chất lượng về cả nội dung và hình thức trình bày để đạt chuẩn đăng tải trên các tạp chí xếp hạng ISI/Scopus uy tín.

Các số đặc biệt bao gồm:

Special Issue on Vietnam Economic Growth Miracle

Journal of Chinese Economic and Business Studies (JCEBS)

Biên tập khách mời: GS.TS. Võ Xuân Vinh 

Special Issue Journal for Global Business Advancement

Nhà xuất bản Inderscience

Special Issue of the Journal of Economic Development (JED) (Tạp chí Scopus)

Nhà xuất bản the Economic Research Institute of Chung-Ang University

http://ibr.ueh.edu.vn/Uploads/2020/Jed%20vinh.png

Special Issue: Vietnam and other Asian countries in the process of globalization, Asian Journal of Law and Economics (Tạp chí ISI)

Ban Biên tập khách mời: GS.TS. Võ Xuân Vinh và GS.TS. Nguyễn Đông Phong

Nhà xuất bản De Gruyter

http://ibr.ueh.edu.vn/Uploads/2020/vietnam%20and%20the%20global.png

Special Issue on Recent Financial Developments in Vietnam (Tạp chí Scopus)

Ban Biên tập khách mời: GS.TS. Võ Xuân Vinh và PGS. Kevin Daly

Tạp chí Afro-Asian Journal of Finance and Accounting (AAJFA)

Nhà xuất bản Inderscience

http://ibr.ueh.edu.vn/Uploads/2020/afro.png

 

Tin bài: Viện Nghiên cứu Kinh doanh - UEH.