Chuỗi sách chuyên khảo quốc tế Vietnam and the Global Economy (Book Series) - Nhà Xuất bản World Scientific Singapore

25/12/2019

Book Series: Vietnam and the Global Economy -  Chuỗi sách chuyên khảo quốc tế Vietnam and the Global Economy

Nhà Xuất Bản: World Scientific Singapore

Tổng biên tập: GS Nguyễn Đông Phong và GS Võ Xuân Vinh - Đại học Kinh tế TP. HCM

Hội đồng Biên tập: GS.TS. Nguyễn Đông Phong, GS.TS. Sử Đình Thành, TS. Bùi Quang Hùng, PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt, PGS.TS. Hồ Viết Tiến, GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài, PGS.TS. Trần Mai Đông, PGS.TS. Nguyễn Phong Nguyên, PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo, TS. Ngô Quang Huân

Nhằm tạo một diễn đàn và tạo điều kiện cho các thầy cô công bố các nghiên cứu bởi các nhà xuất bản quốc tế có uy tín, từng bước quốc tế hóa các công trình nghiên cứu và đáp ứng điều kiện của QĐ 37/2018/QĐ-TTg, và QĐ Số 25/2020/QĐ-TTg, chuỗi sách “Vietnam and the Global Economy” được xây dựng và phát triển hướng tới mục tiêu xuất bản các nghiên cứu đặc biệt về lĩnh vực phát triển kinh tế và kinh doanh trong bối cảnh các nền kinh tế chuyển đổi và nền kinh tế toàn cầu. Chủ đề chính của chuỗi sách liên quan tới nền kinh tế chuyển đổi, thị trường mới nổi, các yếu tố trong tổ chức, rủi ro quốc gia và rủi ro toàn cầu. 

 

Chuỗi sách “Vietnam and the Global Economy” do nhà xuất bản quốc tế có uy tín World Scientific Singapore (WSS) xuất bản. WSS đã xuất bản 600 ấn phẩm trong 1 năm và 140 tạp chí trong nhiều lĩnh vực với hơn 12.000 chủ đề. Nhiều cuốn sách của WSS được giới thiệu bởi các trường đại học danh giá trên thế giới như đại học Harvard, đại học Stanford, đại học Princeton và học viện công nghệ Califonia.

Chuỗi sách cũng công bố các bài nghiên cứu cùng một chủ đề được lựa chọn từ các báo cáo ở các hội thảo quốc tế do các trường Đại học tổ chức. Viện Nghiên cứu Kinh doanh trân trọng kính mời các thầy cô và các trường đại học đăng ký tham gia biên tập Book Volume bằng cách xem thêm thông tin và đăng ký tham gia theo Proposal Form trong đường link tại đây.

Mọi thông tin chi tiết về việc tham gia biên tập chuỗi sách, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

Viện Nghiên cứu Kinh doanh – Đại học Kinh tế TP. HCM

Địa chỉ: 59C Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 38257364

Email: ibr@ueh.edu.vn

 

Theo quyết định QĐ 37/2018/QĐ-TTgthì ứng viên Giáo sư được sử dụng 02 chương sách trong chuỗi sách này và ứng viên PGS được sử dụng 01 chương sách trong chuỗi sách này làm điều kiện cứng.

- Tại điểm 4.b của Điều 5 "Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020: [...] Ứng viên không đủ công trình khoa học quy định tại điểm này thì phải có ít nhất 03 trong số các công trình khoa học nêu trên và 02 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản" chuỗi sách đủ điều kiện để minh chứng xét đạt chuẩn giáo sư và tại điểm 4.b) của Điều 6 "Từ ngày 01 tháng 01 năm 2020: [...] Ứng viên không đủ công trình khoa học quy định tại điểm này thì phải có ít nhất 02 trong số các công trình khoa học nêu trên và 01 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản" chuỗi sách đủ điều kiện để minh chứng xét đạt chuẩn phó giáo sư.

Theo Quyết Định Số 25/2020/QĐ-TTg thì một chương sách được tính tối đa đến 01 điểm. Loại sách: Chuyên khảo.

- Tại mục III.6. của Phụ lục I (Cách tính điểm các công trình khoa học quy đổi) kèm theo quy định này: 01 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản được tính tối đa đến 1,0 điểm.