Sự khác biệt của Mini MBA

11/01/2021

1. MINI MBA là gì?

Mini MBA là chương trình thu gọn và cô đọng những nội dung môn học thiết thực nhất của chương trình MBA. Nội dung khóa học được gói gọn trong 12 buổi học, giúp học viên có cái nhìn tổng quan về kiến thức quản trị cũng như hoàn toàn có thể áp dụng ngay vào tình hình thực tế của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh, và năng lực cạnh tranh.

2. Lợi ích của MINI MBA:

  • Tập trung học các môn cốt lõi dành cho nhà quản trị.
  • Kiến thức đi sát vào thực tế, cập nhật mới nhất theo xu hướng kinh tế thế giới.
  • Áp dụng được ngay vào thực tiễn, cải thiện hiệu quả kinh doanh
  • Tiết kiệm thời gian, hình thức học linh hoạt
  • Học phí phù hợp

-----------

Giám đốc học thuật chương trình: TS. Trần Đăng Khoa 

Trợ lý chương trình: Ths. Trần Thị Hồng Hậu

Email: shortcourse@ueh.edu.vn 

Hotline: 028 3825 7364