Viện Nghiên cứu Kinh doanh - UEH chủ trì xuất bản quyển sách chuyên khảo đầu tiên trong chuổi sách "Vietnam and the Global Economy" của nhà xuất bản uy tín quốc tế World Scientific, Singapore

19/09/2020

Với mong muốn nâng cao uy tín và thương hiệu của Đại học Kinh tế TP. HCM trên trường quốc tế và có mong muốn được đóng góp cho quá trình quốc tế hóa của UEH. Trong thời gian qua, Viện Nghiên cứu Kinh doanh đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm cơ hội quốc tế để hỗ trợ và tạo điều kiện cho quý thầy cô công bố quốc tế.

Viện Nghiên cứu Kinh doanh là chủ trì của chuỗi sách "Vietnam and the Global economy” do nhà xuất bản quốc tế có uy tín World Scientific Singapore (WSS) xuất bản, với hội đồng biên tập là GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), GS.TS. Võ Xuân Vinh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR).

https://www.worldscientific.com/series/vge

Đầu năm 2020, Viện Nghiên cứu Kinh doanh chủ trì công bố quyển sách đầu tiên với tiêu đề “Recent Development in Vietnam Business and Finance” nằm trong chuỗi sách “Vietnam and the Global Economy” do nhà xuất bản quốc tế có uy tín World Scientific Singapore (WSS) xuất bản, với hội đồng biên tập là GS.TS. Nguyễn Đông Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH), GS.TS. Võ Xuân Vinh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR), PGS.TS. Hồ Viết Tiến – Viện trưởng Viện Đào tạo sau đại học (UEH) và TS. Trần Mai Đông – Trưởng phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế (UEH).

https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/12014

 

 

Quyển sách tập hợp những bài viết xuất sắc từ hội thảo quốc tế International Conference on Business and Finance (ICBF 2019) chủ trì tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Kinh doanh, sau đó được chọn lọc, hiệu chỉnh và thẩm định bởi đội ngũ biên tập chuyên môn bao gồm các nhà khoa học trong và ngoài nước, bao gồm các nghiên cứu về môi trường kinh doanh và các vấn đề tài chính đương đại của Việt Nam thông qua 7 chủ đề chính: Corporate Finance and International Finance, Financial Markets, Accounting, Business Administration and Management, Marketing, Economic Development và Business and Law. Mỗi chủ đề bao gồm nhiều chương sách (book chapters) là các nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề liên quan.

Các tác giả có thể sử dụng chương sách làm minh chứng "01 chương sách phục vụ đào tạo do một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản" là điều kiện cần để được xét đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư theo QĐ37/2018/QĐ-TTg (quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư).

Với sự hỗ trợ và nỗ lực của các nhân viên và nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Kinh doanh, chuỗi sách dự kiến sẽ được xuất bản trong tháng 4. Cuốn sách được kỳ vọng sẽ cung cấp thông tin hữu ích về các chủ đề mang tính xu hướng, góp phần đóng góp thêm vào sự giàu có của tri thức khoa học hàn lâm.

Các chủ biên biên tập cuốn sách ghi nhận sự trợ giúp rất chuyên nghiệp và xuất sắc của hai nghiên cứu viên đã hỗ trợ (editorial assistants) cho cuốn sách này bao gồm ThS. Nguyễn Thị Hồng Xuân và ThS. Nguyễn Thanh Phúc. Hai bạn đóng vai trò quan trọng tạo ra cuốn sách này.