Đội ngũ giảng viên

05/01/2022

Viện nghiên cứu kinh doanh (IBR) tổ chức đào tạo các khóa học theo nhu cầu của từng doanh nghiệp với đội ngũ Giảng viên hiện đang là các Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên gia tại UEH trong lĩnh vực Kinh tế và hiện đang kiêm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

-----------------

Giám đốc học thuật chương trình: TS. Trần Đăng Khoa 

Trợ lý chương trình: Ths. Trần Thị Hồng Hậu
 
 
Hotline: 028 3825 7364