Giảng viên chương trình đào tạo ngắn hạn

05/01/2022

Viện Nghiên cứu Kinh doanh (IBR) tổ chức các khóa đào tạo theo nhu cầu của từng đơn vị doanh nghiệp. Đội ngũ Giảng viên của chương trình là các Giáo sư, Tiến sĩ, Chuyên gia tại UEH trong lĩnh vực Kinh tế và hiện đang kiêm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao tại các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Danh sách giảng viên tham khảo <Tại đây>

-----------------

Giám đốc học thuật chương trình: PGS.TS. Trần Đăng Khoa 

Email: shortcourse@ueh.edu.vn

Hotline: 028 3825 7364