Thư mời gửi bài - Book series: Vietnam and the Global Economy

12/03/2021

Viện Nghiên cứu Kinh doanh xin trân trọng kính mời các tác giả đã tham dự Hội thảo “International Conference on Banking and Finance (ICBF 2020)” gửi bài nghiên cứu tham gia để được xem xét và có cơ hội công bố trong chuỗi sách chuyên khảo quốc tế Book series: Vietnam and the Global Economy được xuất bản bởi Nhà xuất bản World Scientific Singapore. 

Các tác giả vui lòng gửi bài đăng ký về website: http://vge.ueh.edu.vn/ đến hết ngày 20/03/2021

Hướng dẫn gửi bài theo link đính kèm: Information For Authors

Bài đăng ký vui lòng đầy đủ những thông tin và định dạng theo link đính kèm:  Format guidelines and Template Bio

Kính mong nhận được sự đăng ký tham dự của các tác giả và mong tác giả có thể chia sẻ thông tin này đến các giảng viên, đồng nghiệp, nhà nghiên cứu khác.

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của tác giả,

------------------

Vietnam and the Global Economy Editorial Office

Institute of Business Research, University of Economics Ho Chi Minh City

59C Nguyen Dinh Chieu Street, District 3, Ho Chi Minh City

Website: http://vge.ueh.edu.vn/

Email: vge@ueh.edu.vn

Phone: (028) 3825 7364